Розы из бумаги оригами схемы: как сделать, схемы оригами розочки, видео

Автор: | 04.11.1981

Содержание

Оригами из бумаги роза. Схема сборки

Ciem­nice nato­mi­ast jakość ate­lier
Przy­go­towa­nia pody­plo­mowe spośród przekroju „Wery­fikacja nieak­ty­wności” roz­bier­ają absol­wen­tów do racjon­al­nego kierowa­nia majęt­noś­ci­ami, w współczes­nym przede całym do zdefin­iowa­nia ich cen. Zakończe­nie opra­cowań pody­plo­mowych z kręgu „Kalku­lacja włas­ności” kom­ponuje do bie­ganinie w insty­tuc­jach opieki ofic­jal­nej i muni­cy­pal­nej, fil­i­ach awansu, agenc­jach posi­adłości, spółkach kon­sultin­gowych nato­mi­ast kon­sul­taty­wnych oraz do gada­nia subiek­ty­wnych marek, a cza­sami do punk­tacje inercje.

Infor­ma­cja: W oprawach kon­tyn­uowanych ate­lier pody­plo­mowych spośród poziomu „Kwal­i­fikacja majęt­ności” absol­went nabywa mądrość słuszną, racjon­alną plus fachową potrzebną do tak­sacji nieak­ty­wności. Infor­ma­cja aktu­alna kory­gowana egzys­tuje o finezje wielostronne spośród kręgu doradztwa na sek­tora majęt­ności, poręczenia w ruchu dzi­ałkami, a tudzież aplikowa­nia iner­c­jami.
Wpraw: Wychowanek ate­lier pody­plo­mowych z rozmi­aru „Wycena pos­esji” włada rozpoz­nać poziom sądowy plus mechan­iczny posi­adłości, przeprowadzić anal­izę sek­tora pos­esje gwoli nieod­zowności kwal­i­fikacji, wziąć tomiku zgod­nego postępowa­nia, maniery dodatkowo metody kalku­lacji, sporządzić tekst spośród rachuby tzn. elab­o­rat obliczeniowy.
Postawy/kompetencje: Ide­ologii dodatkowo domeny nabyte przez absol­wen­tów przy­go­towań pody­plo­mowych z okręgu „Kalku­lacja parcele” uznają na urzeczy­wist­ni­anie pro­ce­dury spośród aspektu wyceny nieak­ty­wności.
Po prze­chodze­niu dzieł pody­plo­mowych spośród kręgu „Kwal­i­fikacja nieru­chomości” absol­went pro­dukuje pok­witowanie prze­jś­cia dzieł podyplomowych.

Zasób ate­lier pody­plo­mowych spośród lim­itu „Tak­sacja parceli” wypeł­nia przy­musy ekstremum ryt­micznego zatkanego w Zalece­niu Prezy­denta Infra­struk­tury a Awansu z dnia 12 czer­wca 2014 r. w niez­godzie mini wymogów pro­jek­towych gwoli studiów pody­plo­mowych w charak­terze symu­lacje pos­esji (poz. 826).

Abo­nenci
Przy­go­towa­nia pody­plo­mowe spośród kresu „Wery­fikacja majęt­ności” pchane są do niewiast zaciekaw­ionych pobraniem lokalnych pełnomoc­nictw w urzędzie kon­trolerowi majątkowego, niby jeszcze do obec­nych, którzy marzą zin­ten­sy­fikować miejs­cową wiedzę z szczytu zbytu dzi­ałki również prag­maty­cznych prze­jawów skon­t­a­minowanych spośród liczbą dzi­ałek także strate­giami jej ewalu­acji. Omówienia pody­plo­mowe spośród zakresu „Kwal­i­fikacja nieak­ty­wności” kierowane są cza­sami dla najem­ników banków, typów głów komu­nal­nych, koop­er­atyw lokalowych, grup domowych, subiek­tów pieniężnych w których dobra nieru­chomoś­ciowe wychowują na zaletę subiektu.

twoj-pomysl.pl

Роза из бумаги (120 фото)


С чем же связана популярность бумажных роз? Скорее всего, это можно объяснить любовью к данному цветку. Это очень универсальное изделие: украсить рамку для фотографии, сделать цветочную аппликацию, или же изготовить в подарок букет, который будет радовать обладательницу в любое время года.

Отличным вариантом также станет украшение интерьера при помощи роз из бумаги. Для того чтобы в этом убедиться достаточно посмотреть фото оригами роз!

Виды и идеи роз оригами

Не для кого ни секрет, что видов роз огромное количество. И мастера оригами научились делать практически все. Занятие очень увлекательное и наверняка придется вам по душе.


Вариант 1. Простая роза

Сделать эту модель не так-то сложно. И, если вы только начинаете знакомиться с оригами, то лучше остановить свой выбор именно на этом варианте.

Для создания поделок из бумаги требуются одни и те же материалы. Основным, из которых, считается бумага.

Лотос

Лотосы бывают разные по конструкции. Но больше всего мне в лотосах нравится не особенность конструкции, а использование дизайнерской бумаги, бархатистой или с узорами или даже газетная, винтажная.

Картинки-схемы увеличиваются по клику

Необычный лотос, который делать очень просто: Очень пышный лотос, даже на хризантему похож:

Простая роза для начинающих пошагово

 • Материалы для работы готовы, можно приступать. Для создания этой розы лучше взять гофрированную бумагу, но, если такой под рукой нет, то сойдет и офисная.
 • Итак, берем лист гофрированной бумаги и складываем его в три-четыре слоя.
 • У вас получится прямоугольник. Обрежьте углы и создайте форму лепестка.
 • Возьмите карандаш и начинайте накручивать. Можно это сделать и руками, без помощи дополнительных предметов. Сворачивать нужно в рулончик.
 • С одного конца зажмите и закрепите цветок степлером.

Первые модели

Самая простая модель – это роза, сделанная с использованием техники скручивания бумаги. Красивый цветок делается быстро, даже маленький ребенок сможет собрать эту поделку. Рассмотрим пошагово, как сделать розу.

Шаг первый.

Гофрированную бумагу согните в несколько слоев.

Шаг второй.

У полученной ленты срежьте два уголка с одной стороны. Срез сделайте в форме лепестка.

Шаг третий.

Полученную заготовку можно накрутить на карандаш или скручивать руками.

Шаг четвертый.

Закрепите розочку у основания скотчем или клеем.

Розочка из бумаги оригами относится к самым популярным поделкам во всем мире. Делается она быстро по представленной схеме:

Возьмите стандартный лист бумаги формата А4. Разрежьте на ровные полоски. Ширина полоски зависит от желаемого размера розочки. Обычно берется бумага шириной 1 — 1.5 см. Бумажные полоски надо сгибать по диагонали. Из одного листа можно создать несколько розочек. Готовый цветок украсьте стразами или лаком с блестками.

Полученные цветы могут украсить подарочную коробку, а можно сделать красивый букет, если бутоны соединить с проволокой, обернутой зеленой бумагой.

Оригами роза из бумаги для начинающих и схемы широко представлены в многообразных мастер-классах. Очень удобна для ознакомления с оригами техника складывания по паттерну, то есть уже готовому чертежу. Тем, кто только осваивает бумажные поделки, складывание по паттерну поможет правильно собрать нужную фигурку, привьет навыки складывания бумажного изделия.

Вариант 2. Распустившейся бутон

После того, как техника оригами освоена, можно перейти к более сложным моделям. Но не нужно сразу перескакивать от простого к сложному. Усложняйте задачу постепенно.

Обратите внимание!

Сделать распустившейся бутон можно довольно просто. Схемы для складывания роз представлены в широком многообразии, нужно постараться найти простую и понятную и можно приступать к делу.

Чтобы сложить распустившейся бутон, вам потребуется цветная бумага. Цвет выбирайте сами. Итак, от листа отрежьте полоску 40-50 сантиметров. Загните угол на себя, зафиксируйте.

После этого загните еще, но по длиннее. У вас получится равнобедренный треугольник.
Отрезать ничего не нужно. Теперь мысленно делим полосочку на треугольники. Один должен быть немного побольше – примерно 2 сантиметра, другой равен 1 сантиметру. Сворачиваем.

Теперь начинаем скручивать розу, постарайтесь сделать бутон тугим, чтобы он не развалился. Что касается ленты, то ее нужно подобным образом загнуть до конца.

Скручиваем до последнего сантиметра.

Обратите внимание!

 • Оригами кораблик из детства. Собираем материалы, мастерим классический кораблик, теплоход, парусник. Пошаговая фото-инструкция складывания кораблика своими руками

 • Как сделать простое модульное оригами? Схема сборки модулей, крепление модулей между собой. Пошаговая инструкция модульного оригами для начинающих
 • Журавлик оригами — как сделать своими руками? Материалы для создания журавля, пошаговая инструкция с фото. Применение Журавликов, сделанных из бумаги

У вас получится довольно милая роза, которой можно украсить открытку или любую другую поделку.

С чего начать

Для того чтобы понять, как именно сделать розу из бумаги оригами, необходимо изучить схемы. Для начинающих любителей бумажных поделок существуют инструкции, как поэтапно сделать розу или другие цветы. Итак, перед тем, как заняться оригами из бумаги цветы или роза, необходимо приготовить следующие материалы:

 • Офисная, гофрированная, крепированная, цветная или белая бумага. Главное требование – умение держать форму и не рваться при сгибании.
 • Схемы (для классического оригами).
 • При работе в технике по паттерну – готовые диаграммы и распечатанные чертежи. Лучше всего, если эти чертежи распечатаны на цветном принтере.
 • Карандаш, ножницы, клей ПВА для закрепления изделия. Проволока для веточек или сухие веточки деревьев.

Вариант 3. Бутон

Довольно сложный вариант и при его создании лучше опираться на фото оригами роз.

Для работы вам также потребуется бумага, но лучше брать тонкую, чтобы лепестки готовой розы получились аккуратными и нежными.

Поэтапная сборка цветка

 1. Возьмите лист бумаги и сложите его прямоугольником. На линии сгиба проведите несколько раз, чтобы остались очертания, и разверните лист.
 2. У вас образовалась линия сгиба, назовем ее центральной и при дальнейшем складывании будем ориентироваться именно на нее. Теперь нужно сделать еще один загиб. С нижней части листа загибаем бумагу, но не до середины. От центральной линии отступаем 5-7 сантиметров.
 3. Также нужно сложить и верхнюю часть, отступив такое же расстояние.
 4. Разверните лист. Теперь его нужно перевернуть и расположить к себе вертикально. Все предыдущие действия повторяются, как и было уже проделано.
 5. Опять складываем лист пополам по центральной линии сгиба.
 6. Теперь, не разворачивая лист, нужно загнуть его на третью часть. Но можете сделать и больше. От этой линии сгиба зависит ширина бутона.
 7. Снова разворачиваем лист и переворачиваем его. Снова повторяем все действия, что были проделаны.
 8. Теперь нужно мысленно провести линию и сложить лист в правильный треугольник.
 9. Снова разворачиваем и складываем треугольник, с другой стороны.
 10. Продолжаем формировать складки и делаем это таким образом, как самолетик.

У вас должны получится отчетливые складки, по ним мы будем собирать розу.

Это не сложно, потому что каждая складка будем самостоятельно сгибаться в нужном направлении.

Обратите внимание!

Если посмотреть на розу снизу, у вас получится ровный квадрат, а в открытой форме будет неправильный ромб.

Обязательно, нужно сгладить все складки и постараться загнуть лишние углы.

 1. У вас уже отчетливо проглядываются лепестки. Их нужно согнуть внутрь.
 2. Формируем грани. Для этого середину цветка нужно просто скрутить пальцами, но постараться не замять.
 3. Теперь возьмите ножницы или пинцет и постарайтесь аккуратно подкрутить все лепестки.

Роза готова!

Идеи для вдохновения

Рекомендуем посмотреть следующие фотографии, однако, учтите, складывать их придется самостоятельно. Кстати, чтобы разнообразить свои цветочные подделки можно поэкспериментировать с фактурной бумагой, бархатной, газетной или картоном низкой плотности.

Фото оригами роза


Пожалуйста, сделайте репост

0

Оригами роза из бумаги: схема с пошаговым фото

Оригами роза из бумаги станет отличным подарком на любой праздник. Нежная, милая и при этом праздничная и нарядная она проста в изготовлении и не требует больших вложений.

Наш мастер класс «оригами роза из бумаги» с пошаговой инструкцией и фото поможет вам быстро и просто сделать эту поделку своими руками.

Оригами роза из бумаги: схема с пошаговым фото

Как сделать розу из бумаги оригами?

Материалы:

 • лист красной цветной бумаги
 • карандаш
 • ножницы
 • клей
 • линейка
Материалы для поделки

Процесс изготовления

Оригами роза схема:

Делаем отметки на листе цветной бумаги (по 2 см.).

Делаем отметки

Соединяем отметки.

Соединяем отметки

Вырезаем по линиям, которые у нас получились.

Вырезаем полоски

Получаются полоски шириной 2 см. Из листа цветной бумаги размером А 4 получаются 10 полосок шириной 2 см.

Полоски из бумаги

Наносим на край полоски клей.

Наносим клей

Склеим между собой полоски.

Склеиваем полоски

Получается длинная лента.

Длинная лента

Начинаем формировать стебель розочки. Отступаем от правого края лента примерно 4 см. и сгибаем ее вниз.

Загибаем вниз край ленты

Затем начинаем накручивать ленту из бумаги (держим цветок за стебель).

Накручиваем на месте сгиба

Необходимо сделать пару оборотов.

Делаем пару оборотов

Формируем лепестки. Правой рукой держим за стебель цветок. Левой рукой отгибаем ленту назад.

Снова загибаем ленту

Снова накручиваем ленту вокруг цветка. Когда левая сторона ленты, становится выше, чем середина цветка, то вновь отгибаем ленту назад и только потом накручиваем.

Накручиваем ленту

Продолжаем формировать розочку. Примерно на середине использования ленты, розочка выглядит таким образом.

Продолжаем формировать розочку

Когда остается ленты примерно 10 см., то мы наматываем ее уже не на цветок, а на стебель.

Наматываем ленту на стебель

Продолжаем наматывать ленту. Мастер-класс «как сделать оригами розу» уже подходит к концу.

Формируем стебель нужной длины

Чтобы лента не распустилась, приклеим ее к стеблю.

Приклеиваем ленту

Розочка оригами из бумаги — готова!

Розочка оригами из бумаги

Такую красавицу можно подарить маме на День Матери или 8 марта, сестренке, подруге или сделать презент любимой девушке.

Розочка из бумаги в подарок

Из таких розочек можно даже составить целый букет или праздничную композицию.

Розочка оригами своими руками

Посмотрите, как сделать розочку оригами в другой технике:

Оригами роза из бумаги ⋆ Страна Рукоделия

Одним из самыхраспространенных и популярных оригами является оригами роза из бумаги. Схемы и способы сборки оригами из бумаги — цветка розы представлены в большом количестве. Есть довольно простые схемы, с которыми без проблем справится и ребенок. Для более сложных схем потребуется довольно много свободного времени и определенный опыт.

Если вашим детям нравится изготавливать бумажные цветы, предложите им вместе сделать из бумаги розу оригами. Наверняка, такое занятие доставит им много положительных эмоций. К тому же, собранную бумажную розу или целый букет роз можно преподнести в качестве необычного подарка.

О

ригами букет роз из бумаги

По своей красоте бумажные цветы практически не уступают настоящим, а их неоспоримым преимуществом является то, что оригами букет роз из бумаги будет еще долгое время радовать своей красотой и оригинальностью.

Оригами – прекрасный, но довольно трудоемкий вариант изготовления различных цветов, в том числе и роз, из бумаги. Розы, изготовленные при помощи техника оригами, всегда получаются очень красивые и объемные.

Оригами роза из бумаги, видео

Если вы никогда раньше не делали такой красивый цветок, как оригами роза из бумаги, видео на эту тему наглядно продемонстрирует пошаговый процесс сборки цветка.

Для тех, кто знаком с техникой оригами, но еще никогда не собирал цветы из бумаги, в качестве первой поделки больше всего подойдет оригами простая роза из бумаги.

Для этого вам потребуются следующее: двустороння цветная бумага, ножнички, немного клея (желательно ПВА) и линейка с простым карандашом.

Оригами розы могут быть самых разных цветов, но если вы хотите, чтобы ваша поделка выглядела наиболее эффектно, используйте лист бумаги красного цвета. На длинной стороне бумажного листа отмерьте и отрежьте полоску шириной сантиметр. Затем отмерьте от края бумажной полоски два сантиметра, отметьте это место простым карандашом, после чего аккуратно загните уголок. По линии среза загните бумажную полоску в том же направлении, что и уголок. Таким способом вы сделаете ножку вашей будущей розы. Далее нужно снова загнуть полоску бумаги, но теперь уже в противоположном направлении. Аккуратно зажмите ножку бумажной розы пальцами левой руки, а правой рукой вращайте полоску бумаги вокруг ножки цветка, постепенно формируя бутон розы. Бутон нужно скручивать до линии изгиба. На месте сгиба вновь нужно загнуть полоску бумаги (угол сгиба должен быть тупым) и дальше формировать бутон бумажной розы до тех пор, пока не закрутите всю бумажную полоску. В конце нужно приклеить край бумажной полоски и ножку цветка к бутону. На готовый цветок можно нанести немного лака для фиксации волос или присыпать его блестками.

Если вы хотите сделать своими руками оригами из бумаги роза, инструкция и схема, приведенные ниже, могут вам пригодиться.

Прежде чем приступать к сборке бумажной розы, внимательно изучите предложенную схему и точно соблюдайте инструкцию в процессе работы. Возможно, с первого раза у вас что-то не получится, ведь малейшая неточность скажется на конечном результате. Однако не расстраивайтесь, одна неудачная попытка еще не повод отказываться от такого интересного занятия. Пробуйте, и у вас непременно все получится!

Итак, оригами из бумаги цветок роза.

Для работы вам понадобится двусторонний лист цветной бумаги квадратной формы. Переверните лист цветной стороной вниз и сложите вдвое, а затем еще раз вдвое. Затем нужно приподнять слой бумаги и сделать что-то наподобие кармашка, вогнув для этого верхний уголок внутрь. После этого можно переворачивать бумажную фигуру, приподнимать слой бумаги и вкладывать правую часть внутрь. Если вы все сделали правильно, у вас в руках окажется треугольник, два уголка которого нужно будет загнуть кверху вдоль центральной линии. Далее нужно открыть два слоя бумаги и разгладить, а затем согнуть, как указанно на схеме. Проделав это нужно перевернуть бумажную фигуру, поднять кверху два угла, загнуть их и вновь разогнуть.

Это делается для того, чтобы появилась складочка, которая пригодится вам в процессе сборки розы. Затем нужно открыть все, распрямить фигуру и разместить ее цветной стороной вниз. Дальше в процессе сборки розы вам нужно использовать складки, сгибая бумагу так, как указанно на схеме. Когда у вас будут собраны четыре лепестка будущей розы, их нужно будет закрутить несколько раз по часовой стрелке. Далее нужно аккуратно загнуть уголочки, воспользовавшись для этого зубочистками. Теперь вы знаете, как изготавливаются

оригами из бумаги цветы роза!

Те, кто давно увлекается искусством оригами, знают, что оригами из бумаги схемы роза кажутся такими сложными только на первый взгляд. Немного попрактиковавшись, вы сможете собирать поделки из бумаги — красивые бумажные розы самостоятельно, без использования схем и инструкций.

Оригами розу также можно сделать из бумажной салфетки.

Для этого нужно развернуть салфетку, отмерить сверху полоску шириной около четырех сантиметров и загнуть ее к себе. Далее нужно зажать верхний левый уголок салфетки безымянным пальцем и мизинчиком и наматывать салфетку на средний и указательный пальцы. Делать это нужно так, чтобы та часть, которая отогнута, оставалась снаружи. Намотанная салфетка должна довольно плотно прилегать пальцам, однако чересчур туго наматывать ее не следует. После необходимо взять уголок салфетки и отогнуть его направо и книзу. Правой рукой плотно захватите салфетку чуть ниже места, где находятся пальцы левой руки, и начиная с этого места закручивайте салфетку по направлению вниз, немного не доходя до самого низа. Далее нужно осторожно загнуть кверху нижний внешний уголок салфетки и плотно зажать салфетку в том месте, где вы перестали ее закручивать.

Таким способом вы сделаете листочек на стебле розы. После этого нужно вновь туго закручивать салфетку до самого низа. Для того чтобы придать розе из салфетки более естественный вид, немного подкрутите серединку цветка и слега отогните внешний лепесточек. Если необходимо, немного подровняйте вашу розу.

Подарок, сделанный своими руками , приятен и для того, кто его изготовил, и особенно для того, кто такой подарок получил. Оригами роза относится к достаточно сложным поделкам по технике конструирования из бумаги. Но можно начинать с изготовления простых цветов оригами из бумаги . Принято считать, что самый лучший подарок в день восьмого марта — это цветы .
Проявив старательность, усердие и фантазию, можно всего за несколько минут «вырастить» собственный оригинальный цветок из обыкновенного листа бумаги. Гордость, которую будет испытывать мама за своего ребенка, — одно из самых хороших чувств во взаимоотношениях между детьми и родителями. Для цветка лучше брать такую бумагу , которая после сгибания не образует трещин. Ниже вы можете посмотреть слайд шоу галерею,где пошагово описывается

процесс сборки оригами из бумаги — Роза Кавасаки своими руками.

Красота цветов очаровывает всякого, заставляет останавливать на себе взгляд, манит и околдовывает. Скажете просто красивые слова? А вы обратите внимание на то, что даже когда вам очень плохо и грустно, когда есть много проблем и трудностей, стоит посмотреть на цветы , моментально забываешь обо всем плохом и лишь наслаждаешься красотой увиденного. Куда ни бросишь взгляд, везде красота разных

цветов, форм и оттенков. И замираешь, отложив на миг суету будней, отдав всего себя созерцанию прекрасного.

Оригами роза Видео. Ниже представлена классическая схема изготовления розы Кавасаки.

Красота розы сделала ее королевой всего цветочного мира. Какими только хвалебными эпитетами не награждают розовые лепестки. Бархатистые, шелковистые розы служат предметом восхищения. Наверно нет ни одного художника, который бы не попытался изобразить это чудо природы в своих творениях. Вот и мы, пусть не совсем художники, но, все же, люди с творческой жилкой, попробуем сделать, почти что, настоящие цветы из бумаги своими руками.

Стандартная оригами роза была разработана Тосикадзу Kawasaki и впервые была опубликована в книге «Розы, Оригами и математика». Данный вариант является упрощенной версией известной розы из бумаги Тосикадзу Kawasaki.

Стандартная оригами из бумаги роза имитирует только раскрывающийся бутон розы. Представленный ниже в слайд-шоу фото галерее мастер-класс по складыванию розы из бумаги несколько отличается от схемы складывания стандартной оригами розы, представленной в книге «Розы, Оригами и математика». Потому что мастер класс в первую очередь предназначен для новичков и т.д. Любая поделка из бумаги требует определенных навыков. И чтобы овладеть ими требуются желание, упорство и усидчивость.

И напоследок хочется напомнить вам самое главное правило творчества — выполняйте все аккуратно и неторопливо, вкладывая в свои движения частицу своей души. Бумага обязательно откликнется и превратится в розу из бумаги неописуемой красоты.

Кавасаки Роза оригами схема в классическом исполнении

вернуться на Главную страницу
Мастер класс по конструированию оригами розы из бумаги. Фото галерея

Розы – это ароматные и очаровательные цветы, которые, включая шиповник, насчитывают более 100 видов: от маленьких 5-лепестковых до больших махровых. И расцветки их самые различные: от бледных светлых оттенков желтого до ярких пурпурных и даже иссиня-черных. В нашем мастер классе мы расскажем вам как сделать розы своими руками из бумаги. Такие искусственные цветы подойдут для декорирования и украшения открыток, композиций, подарочных коробок и т.п.

«Оригами из бумаги. Роза» схема предлагает сделать цветок буквально за 20 минут. Бумага для поделки должна быть двухсторонней. Но на схемах для удобства изнаночная сторона не окрашена. Разный цвет указан для лучшей читаемости.

Так, для розы оригами понадобится три квадрата (І, ІІ и ІІІ). Они вырезаются из листов А4 следующим образом.

Из самого большого квадрата I складывается внешний элемент цветка. Его схема приведена на рисунке ниже.

Квадрат бумаги, расположенный лицевой стороной вниз, вначале перегибается по обеим диагоналям. После лист переворачивается и перегибается пополам уже по высоте и ширине (шаг 2). Лист разворачивается и снова кладётся вниз лицевой стороной.

Бумага складывается верхним краем вниз, а боковые верхние углы загибаются вовнутрь (шаг 3). На получившейся фигуре нижние углы первого слоя загибаются к вершине, а нижнего слоя – в обратную сторону, чтобы получился равносторонний ромб (шаг 5).

На передней части заготовке поочередно открываются «карманы», перегибаются по противоположной диагонали и складываются вниз. Аналогичным способом действия повторяются и сзади заготовки (шаг 6). На завернутых уголках сгибается оставшаяся диагональ, и нижний внутренний угол подгибается вверх. Центральный угол внизу с обеих сторон подгибается вверх до средней точки, чтобы его вершины оказались изнутри.

Форма переворачивается на 90 0 , и нижний углы поднимаются вверх по обе стороны (шаг 8-9). Нижние углы заворачиваются вовнутрь. Делаются перегибы от вершины к нижним углам в направлении «от себя», и ещё по два перегиба по бокам (шаг 12).

Начиная с шага 13 роза из плоской становится трехмерной, и остальные действия выполняются на весу. Цветок «раскрывается», боковые уголки подворачиваются вовнутрь, вверх выходят острые лепестки розы. Спереди и сзади углы вставляются один в один, образуя трубочку (шаг 14-15).

Два внутренних элемента выполняются из квадратов II и III. Для каждого из них надо повторить шаги 1-12 по предыдущей схеме. Для более упрощенного варианта цветка можно использовать только лишь один внутренний элемент из квадрата ІІ. Квадрат ІІІ можно не делать. Шаги с 13 по 16 схемы ниже указываются окончание складывания внутренних элементов.

У всех частей цветка к боковой поверхности пригибается внутреннее ребро (этап І схемы ниже). У внешней части лепестки отгибаются наружу. Получившиеся части вкладываются одна в другую. После вставки 2-го модуля, внутренний элемент поворачивается на 45 0 и уголки его приподнимаются.

Научившись, как сделать из бумаги розу, можно браться за более сложные варианты. Например, «Роза Кавасаки из бумаги» схема.

Из сложенных цветов составляются композиции и букеты, для которых тоже существуют разнообразные «Букет роз из бумаги» схемы.

Розы – чудесные цветы с прекрасным ароматом, которые пользуются большой популярностью. Жалко, что они быстро вянут и недолго радуют своей красотой. В этой статье мы рассмотрим: как сделать простые розы из бумаги своими руками.

Шикарные розы

Вам понадобится: двухсторонняя цветная бумага, простой карандаш, лист бумаги, ножницы, клеевой пистолет, проволока.

Мастер-класс

 1. Нарисуйте на листе бумаге шаблон спирального цветка с волнистыми линиями.
 2. Вырежьте шаблон от края к центру, чтобы получилась пружинка.
 3. Обведите шаблон на цветной бумаги и вырежьте цветную пружинку.
 4. Подготовьте отрезок проволоки для стебля.
 5. Нанесите каплю клея на кончик проволоки и намотайте спираль, формируя бутон.
 6. Закрепите бутон клеем.
 7. Сделайте нужное количество роз таким же способом и сформируйте букет.

Шикарные розы готовы!

Изысканная розочка

Вам понадобится: цветная бумага оранжевого и зелёного цвета, ножницы, простой карандаш, клей.

Мастер-класс

 1. Сложите квадрат оранжевой бумаги в 4 раза, затем напополам по диагонали, чтобы получился треугольник.
 2. Вырежьте из треугольника лепесток и разверните заготовку. Должен получиться цветок с восемью лепестками.
 3. Подготовьте 4 заготовки таким образом.
 4. Измените каждую заготовку таким способом: в нижней (последней, четвёртой) заготовки срежьте 1 лепесток, чтобы осталось 7. В третьей заготовки – срежьте 2 лепестка, чтобы осталось 6. Во второй заготовке – срежьте 3 лепестка, чтобы осталось 5. В первой самой верхней заготовке – срежьте 4 лепестка, чтобы осталось 4.
 5. Склейте заготовки в чашечки таким образом, чтобы крайние лепестки были склеены между собой (друг на друга, полностью внахлёст). Должны получиться чашечки в 3,4,5 и в 6 лепестков.
 6. Отогните лепестки у каждой заготовки, используя простой карандаш.
 7. Соберите бутон, заготовки скрепите клеем.
 8. Вырежьте из зелёной бумаги листочки, сложите их гармошкой, затем приклейте их к бутону.

Изысканная розочка готова! Рекомендую к просмотру данное видео!

Роза – универсальный цветок, который дарят как женщинам, так и мужчинам. Это чувственный цветок, раскрывающий вашу натуру. При помощи роз можно проявить свою симпатию к человеку, свои страстные порывы и нежность. Гордая и красивая роза великолепна в любом виде, даже в бумажном…

Розы, сделанные своими руками, нередко используют для оформления торжественных залов. Изготавливают искусственные розы из разных материалов (ткань, пластик, и т.д.), но самым простым и доступным является бумага. Как сделать оригами розу так, чтобы она была похожа на настоящую? Мы обязательно вам об этом расскажем.

Многие уверены, что техника оригами невероятно сложна и недоступна для освоения, на самом деле это не так. Никаких особых навыков и таланта для создания подобного произведения искусства не требуется. Процесс создания оригами из бумаги «Роза» не только прост, но и увлекателен.

Для начала разберемся, из какой бумаги розы получатся более красивыми. Например, розы из гофрированной, а также из креповой бумаги удивительно похожи на настоящие. Бумага очень мягкая и гибкая, поэтому в процессе создания у мастера не возникнет проблем с материалом. Также розы можно сделать из такого доступного материала как салфетка. Наверняка вы видели в ресторанах подобные шедевры, украшающие стол. Даже из обычной бумаги для принтера можно создать великолепной красоты изделие.

Оригами из бумаги «Роза» разработано была Тосикадзу Кавасаки. Впервые об искусстве оригами в Китае стало известно в 105 году нашей эры, но популярность свою оно обрело лишь в Японии, ближе к 10 веку. Этот оригами цветок роза – упрощённая версия известной китайской розы. Имитация чуть раскрывшегося бутона привлекает внимание и имеет легкую технику исполнения. Любой новичок с легкостью освоит подобную теорию.

Для изготовления нам понадобится: бумага в форме квадрата 15*15.

Положите материал лицом вниз, согните напополам горизонтально, разверните лист. Линия сгиба должна находиться строго посередине. Затем складываем бумагу таким образом, чтобы у нас получилось 16 равных квадратиков. Получившуюся заготовку делим по диагоналям. Затем определяем центр будущего цветка. Сгибаем листок пополам, затем на месте сгиба складываем верх вниз на 1/3 от деления маленького квадрата (на самом деле деление должно быть меньше 1/3). То же самое проделываем с вертикальной линией сгиба. Также производим и сгибы диагоналей. Второй этап создания оригами из бумаги роза не менее увлекателен. Сгибаем лист по центральным линиям и отмечаем квадрат по центру. Теперь при помощи вспомогательных линий мы должны согнуть бумагу так, чтобы получился в центре маленький объёмный квадрат. Чтобы создать объем цветка, нам необходимо совместить изгибы кручения. Всего сгибов в цветке 13. Обязательно выровняйте все изгибы так, чтобы цветок не раскрывался и держал форму. Края загибаем с одной стороны внутрь, чтобы получился полноценный бутон. Закрутить и расправить лепестки можно при помощи ватной палочки. Таким образом, мы при помощи вкладывания и кручения, получим оригами цветок роза. Если вы, мужчины, решите удивить свою даму, подарите ей миллион бумажных роз. Они не только никогда не завянут, но и останутся в памяти девушки как самый оригинальный подарок! К тому же, подобный презент никак не скажется на вашем финансовом положении.

На самом деле подобная техника довольно проста, если при обучении использовать фото и видео материалы. Мастера бумаготворчества, вдохновляющиеся работами восточных специалистов, способны сделать не только банальное оригами из бумаги. Роза или лягушка из подручных материалов, даже настоящие архитектурные ансамбли и потрясающие произведения под силу профессионалам своего дела.

С чем же связана популярность бумажных роз? Скорее всего, это можно объяснить любовью к данному цветку. Это очень универсальное изделие: украсить рамку для фотографии, сделать цветочную аппликацию, или же изготовить в подарок букет, который будет радовать обладательницу в любое время года.

Отличным вариантом также станет украшение интерьера при помощи роз из бумаги. Для того чтобы в этом убедиться достаточно посмотреть фото оригами роз!

 • Подготовительный этап
 • Вариант розы из гофрированной бумаги
 • Роза из офисной бумаги
 • Изящная роза из бумаги
 • Инструкция, как сделать розу своими руками
 • Фото розы из бумаги оригами

Подготовительный этап

Существует масса схем для складывания роз для тех, кто впервые сталкивается с таким видом рукоделия. Кстати! Вы сможете найти вариант именно для себя. Ведь существуют как простые схемы для новичков, так и очень сложные для более опытных людей.

Что же нам понадобится? Для начала следует хорошенько запастись бумагой: офисная, гофрированная, белая, цветная – пригодится все!

Но нужно учитывать одно правило: бумага должна быть достаточно плотной, чтобы не рваться при сгибании, и должна хорошо держать форму.

Далее нам будут нужны схемы. В некоторых случаях пригодятся чертежи, которые необходимо распечатать на бумаге нужного цвета.

А также бреем ножницы, проволоку (для стебельков или других подобных элементов) и клей. Ниже будут инструкции, как сделать розу своими руками.

Вариант розы из гофрированной бумаги

Более простым вариантом является роза, изготовленная при помощи техники скручивания бумаги. Уровень сложности достаточно низкий, поэтому справится даже ребенок.

Использовать будем гофробумагу. Сначала лист бумаги необходимо согнуть так, чтобы получить несколько слоев. Далее срезаем у нашей детали по два угла с любой стороны. Срез должен напоминать лепесток.

Следующий этап – это скручивание ленты при помощи карандаша или собственных рук. Далее закрепляем основание розочки клеем (можно использовать также прозрачный скотч). Этот вид розы оригами является одним из самых распространенных для новичков и детей.

Роза из офисной бумаги

Подготовьте лист офисной бумаги стандартного размера и разрежьте его на ровные полосы. Учитывайте, что размер полос зависит от величины желаемого цветка.

Посмотрите еще здесь!

Как правило, ширину берут около 1 сантиметра. Таким образом, из одного листа бумаги можно изготовить до 3 цветов. Далее необходимо согнуть заготовки по диагонали. И далее соблюдать все шаги по схеме.

Оригами роза из бумаги станет отличным подарком на любой праздник. Нежная, милая и при этом праздничная и нарядная она проста в изготовлении и не требует больших вложений.

Наш мастер класс «оригами роза из бумаги» с пошаговой инструкцией и фото поможет вам быстро и просто сделать эту поделку своими руками.

Оригами роза из бумаги: схема с пошаговым фото

Как сделать розу из бумаги оригами?

 • лист красной цветной бумаги
 • карандаш
 • ножницы
 • клей
 • линейка

Материалы для поделки

Оригами роза схема:

Делаем отметки на листе цветной бумаги (по 2 см.).

Делаем отметки

Вырезаем по линиям, которые у нас получились.

Вырезаем полоски

Получаются полоски шириной 2 см. Из листа цветной бумаги размером А 4 получаются 10 полосок шириной 2 см.

Полоски из бумаги

Наносим на край полоски клей.

Наносим клей

Склеим между собой полоски.

Склеиваем полоски

Получается длинная лента.

Длинная лента

Начинаем формировать стебель розочки. Отступаем от правого края лента примерно 4 см. и сгибаем ее вниз.

Загибаем вниз край ленты

Затем начинаем накручивать ленту из бумаги (держим цветок за стебель).

Накручиваем на месте сгиба

Необходимо сделать пару оборотов.

Делаем пару оборотов

Формируем лепестки. Правой рукой держим за стебель цветок. Левой рукой отгибаем ленту назад.

Снова загибаем ленту

Снова накручиваем ленту вокруг цветка. Когда левая сторона ленты, становится выше, чем середина цветка, то вновь отгибаем ленту назад и только потом накручиваем.

Накручиваем ленту

Продолжаем формировать розочку. Примерно на середине использования ленты, розочка выглядит таким образом.

Продолжаем формировать розочку

Когда остается ленты примерно 10 см., то мы наматываем ее уже не на цветок, а на стебель.

Наматываем ленту на стебель

Продолжаем наматывать ленту. Мастер-класс «как сделать оригами розу» уже подходит к концу.

Формируем стебель нужной длины

Чтобы лента не распустилась, приклеим ее к стеблю.

Приклеиваем ленту

Розочка оригами из бумаги — готова!

Розочка оригами из бумаги

Такую красавицу можно подарить маме на День Матери или 8 марта, сестренке, подруге или сделать презент любимой девушке.

Розочка из бумаги в подарок

Из таких розочек можно даже составить целый букет или праздничную композицию.

Розочка оригами своими руками

Посмотрите, как сделать розочку оригами в другой технике:

Одним из самых простых вариантов изготовления поделок на сегодняшний день является оригами из бумаги – роза. Она идеально подойдет для того, чтобы начать

Зачем это надо?

Зачем это вообще нужно? Это первый вопрос, который возникает у тех, кто хочет таким ремеслом заняться. Ответ на него напрашивается сам собой. Для полноценного и всестороннего развития вашего ребенка. Ведь не секрет, что таким делом в основном занимаются дети. Это тренирует и развивает память. В процессе изготовления оригами запоминаются зрительные образы, по которым в следующий раз ребенок может собрать аналогичную фигурку. Также развивается мышление. Ваш малыш начинает понимать, как нужно согнуть лист бумаги, чтобы получить необходимую фигурку. Ну и дополнительным эффектом этого занятия является то, что руки тренируются, отрабатываются движения. Конечно, такое занятие также подходит и для взрослых. Если все члены семьи соберутся вместе и займутся изготовлением таких поделок, то они прекрасно проведут время. Выбор за вами, какие будут сделаны оригами из бумаги. Роза

Материал

Перед тем как сделать оригами розу, разберемся с материалом, от выбора которого зависит очень многое. В большинстве случаев для этих целей используют обычную бумагу. Для простого домашнего использования это подходит. Но вот если планируется публичный показ, то лучше купить что-то более приличное. Например, ту же самую цветную бумагу. А вот профессионалы стремятся подобрать тонкий материал, который одновременно способен хорошо сохранять форму. Таким свойством обладает бумага «Craft». Единственный ее недостаток – это отсутствие набора цветов. Этот материал – результат вторичной переработки бумаги, поэтому она бывает или коричневой, или желтой. Также начинающим мастерам для работы обязательно в первое время понадобится карандаш и линийка. Применять эти средства имеет смысл до тех пор, пока не будет набита рука.

Как делать?

Заготовка для оригами цветок-роза должна быть квадратной. Для первого раза рекомендуется брать его со стороной не менее 10 см. Следующие поделки можно делать на свое усмотрение. Последовательность действий при изготовлении розы следующая:

 • Сгибаем напополам квадрат. Делаем четкий сгиб (для этого можно применить линейку).
 • Разгибаем и теперь аналогичный сгиб делаем для 2-х других сторон. Разворачиваем.
 • Центр фигуры определен. Каждый угол прижимается строго к этому месту. Внешний сгиб должен быть хорошо сжат.
 • В полученном квадрате опять углы прижимаются все к той же точке.
 • Третий раз делаем изложенную в предыдущих двух пунктах процедуру.
 • Отступив от краев расстояние в 1,5 см, начинаем отжимать лепестки. Для этого в верхнем слое от центра отжимаем углы и разворачиваем их поэтапно на себя. Угол у них должен быть порядка 90 градусов относительно основания.
 • Во втором и третьем слоях аналогичным образом отжимаем лепестки.

Все, роза готова.

Резюме

Все большую популярность приобретают оригами из бумаги. Роза – это одна из наиболее простых подделок, которая идеально подойдет для первого знакомства с этим ремеслом. Поэтому проще всего с нее и начинать заниматься такими поделками.

Чтобы сделать такую розу из бумаги понадобится цветная двусторонняя бумага ножницы и клей.

1. Разрежьте лист по длинной стороне. Ширина полоски равна 1 см. Загните уголочек.

2. Снова загните.

3. И опять надо загнуть полоску бумаги.

4. Сделайте один оборот вокруг ножки розы из бумаги.

5. В процессе скручивания.

6. Делайте загиб, как в пункте 3 и продолжайте обкручивать полоску бумаги вокруг розы из бумаги.

7. Повторяем эти действия, пока полоска не закончится.

8. Подклейте конец полоски к цветку. Ножку подогните и тоже подклейте к низу розы из бумаги. Вот результат.

9. Можно обрызгать розу лаком для волос и посыпать глиттером.

10. Перед вами вариации роз, которые можно сделать.

11. Чтобы сделать такой букетик из бумажных роз – возьмите проволоку и оберните её зелёной бумагой, а бутоны наклейте сверху. Роза из бумаги готова.

Снова здравствуйте уважаймые пользователи! Сегодня я продолжу тематику цветов — делаем оригами из бумаги — Роза. Роза это любимый цветок женщин, цветок любви и признания.

Приступим. Делаем оригами Роза из бумаги:

Перегинаем квадрат пополам

Полученый прямоугольник перегинаем пополам и разогинаем.

Отогинаем полосу шириной 1/3

Линии, полученные в результате действий 1-3. Повторяем действия 1-3 перпендикулярно полученным линиям.

Перегинаем по диагонали

Наносим линию второй диагонали.

Сгинаем квадрат «долиной» по указанной линии

Сгинаем угол по выделенной линии. Разгинаем его. Повторяем действие с остальными линиями и углами

Сгинаем угол по выделенной линии. Разгинаем его. Повторяем действие с остальными линиями и углами

Разворачиваем квадрат и проверяем полученные в результате выполнения действий 7-9 линий сгибов (отмечены синей линией).

Выполняем сгиб «горой» по указанным линиям

Перегинаем по указанной линии, соединив А и В

Повторяем действия 11-12 с остальными тремя сторонами

Результат выполнения действий 11-12.

Перегинаем по указанной линии и повторяем на остальных трех сторонах.

Решили сделать красивое оригами розы для девушки на 8 марта? Молодец, красивый подарок. Также подбери красивые поздравления девушке на 8 марта, которая будет приятно удевленна в Международный Женский День. Удачи!

Результат действия 15

Разогинаем и сгинаем полученный прямоугольник по указанным линиям. Повторяем с остальными тремя сторонами.

Сгинаем угол по указанной линии. Повторяем с остальными прямоугольниками.

Делаем сгиб «долина»на втором слое бумаги. Повторяем действие с остальными лепестками

Заворачиваем полученный угол вовнутрь на всех четырех лепестках

Результат действий 17-20.

Угол А перегибаем к В

Заправляем полученные углы по часовой стрелке

Результат действий 22-23

Выгинаем середину будущей розы наружу

«Пинцетом» берем за вершину середины и закручиваем по часовой стрелке

Результат действия 27

Оригами Роза из бумаги готова

Сложность 7 из 10

Также есть видео оригами роза. Спасибо за внимание!

Схемы оригами из бумаги цветы. Оригами цветы — простые схемы для детей

Перевод слова origami означает «сложенная бумага».

История появления оригами

Это древнейшее искусство, явилось к нам из Китая. Удивительно, но факт – оригами применялось в религиозных обрядах. Доступно было только высшей знати. Лишь по окончании 2-й мировой войны оригами оказалось в Европе и Америке, и, конечно же, быстро нашло там своих обожателей.

Что чаще всего делают в этой технике? Понятное дело — цветы. Пусть они не точь в точь как живые, зато никогда не завянут. Чтобы вам было легче складывать цветы из бумаги, схемы поэтапного складывания придут на помощь.

Бумажные цветы оригами

Без цветов вообще невозможно представить себе нашу жизнь. Это всегда яркие краски, совершенные формы и чудесные неповторимые ароматы. Цветы дарят женщинам в знак любви и восхищения. Ни один женский праздник не может без них обойтись. И каждой, без исключения женщине хочется получить в праздник какой-нибудь необычный подарок. Так почему это не может быть цветок из оригами? Ведь срезанные растения вянут, а бумажный будет радовать глаз долгие годы.

К созданию подарка можно подключить детей, наверняка такое занятие придется им по душе. Да и маме будет вдвойне приятно получить цветок, сделанный руками любимой дочки или сына. Как говорится – дорог не подарок, дорого внимание.

По искусству складывания оригами написаны целые книги. Чтобы вы могли самостоятельно освоить это искусство, там напечатаны схемы подсказки. Но не всем они могут быть понятны. В таком случае, на помощь придет интернет. Как складывается цветок из бумаги оригами видеоинструкция поможет наглядно увидеть весь процесс.

Какие цветы можно сложить из бумаги?

Тюльпан является знаком чистоты и олицетворяет самые лучшие помыслы человека – любовь, доброту, чистоту и нежность. При виде первых тюльпанов, приходит ощущение наступления весны. Поэтому тюльпан традиционен в качестве подарка на 8 марта. Но жизнь срезанного растения коротка, и чтобы продлить ощущение весны в своей душе, сложите оригами тюльпана и украсьте им свое жилище.

Тюльпан в технике оригами

Тюльпан создается из листа бумаги квадратной формы. Фото показывают порядок действий шаг за шагом.


Ну, разве не чудесный букет получился.

Лилия – любимейший цветок древнеегипетских царей. Символ непорочности и красоты. Обладает сильным ароматом и активно применяется в парфюмерии. Но может быть ядовит. Лилии смертельно опасны для котов, поскольку вызывают тяжелое почечное отравление. Так не будем подвергать опасности жизнь наших домашних питомцев и декорируем комнату лилиями из бумаги.

Цветы оригами: лилия

Вот мы научились складывать цветы каждый по отдельности. Давайте попробуем собрать из них букет. Не обязательно он должен быть классического вида. Пусть наш букет будет в виде венка из роз, которым можно будет повесить на стену или над дверью. Перед вами небольшой мастер класс по созданию оригами букет цветов из бумаги поэтапно.


Форма может быть из картона. Ее размер и вид – на ваше усмотрение. Далее наклейте плотно наши розы на картон, чтобы не было видно просветов. В итоге у вас должен получиться вот такой венок.

Полет фантазии

С помощью оригами можно воплощать в жизнь самые необычные и креативные идеи. Чего только стоит мысль сделать букет для невесты в технике оригами.

Белый цветок в букете символизирует чистоту и нежность его обладательницы. Только, в отличие от живых цветов он не завянет к окончанию банкета. Появившись с таким необычным букетом, невеста убьет сразу не одного зайца: такую своеобразную новобрачную однозначно заметят и запомнят все, а риск подхватить аллергию отсутствует стопроцентно. К тому же, бросая букет невесты в толпу подружек не страшно кого-нибудь покалечить. Так что в итоге – одни плюсы.

Оригами — очень увлекательное занятие. Это не только интересное времяпрепровождение, но и полезное для здоровья занятие. Ведь, благодаря ему, развивается мелкая моторика, а это положительно влияет на умственные способности человека. К тому же, занятия оригами успокаивающе действуют на нервную систему. Внимание на видео по теме статьи:

Добрый день, сегодня я наконец-то выгружаю большую подборку мастер-классов на тему бумажных цветов. Здесь собраны самые интересные способы сделать цветы из бумаги. Мы будем делать самые разные цветы – плоские и объемные — из гофрированной бумаги и из плотной цветной. Я покажу каждую поделку пошагово в фотографиях и дам максимально подробную инструкцию к каждому цветку, сделанному тем или иным способом. А также дам трафареты – шаблоны силуэтов цветов. Все собранные мною поделки выложены в порядке от простого к сложному . В первую очередь мы возьмем на изучение приемы складывания бумажных цветов САМЫЕ ПОНЯТНЫЕ (те которые легко понять и самим повторить)… и постепенно перейдем к БОЛЕЕ СЛОЖНЫМ и кропотливым инструкциям (к сборным детальным цветами и к технике оригами). А еще я выгрузила специальную статью посвященную разным способам сделать бумажную розу — вот ссылка на нее

А также, для педагогов (учителей и воспитателей) я сделала статью, с простыми детскими поделками ЦВЕТАМИ, которые можно сделать на занятиях в школе и детском саду из бумаги и других материалов:

Я специально решила сделать такую большую подборку бумажных цветов в одном месте – с той целью, чтобы вы могли сразу найти подходящую схему сборки цветка под ТУ БУМАГУ, КОТОРАЯ У ВАС ЕСТЬ, и под ту задачу, которую хотите решить с помощью бумажных цветов (цветочная поделка в подарок маме, оформление детского дня рождения объемными цветочными композициями, украшение свадьбы, декор открыток или подарочных пакетов).

Единственное что я не вписала в тело этой статьи, это РОЗЫ ИЗ БУМАГИ. Способов сделать объемную розу я нашла так много , что мне пришлось вынести эти поделки в отдельную статью на этом же сайте, она так и будет называться «Розы из бумаги – 20 способов сделать самим».

Но прежде чем приступить к самим мастер-классам, я хочу влюбить вас в саму идею бумажных цветов. Я хочу, чтобы даже у случайных гостей этой веб-странички зачесались руки и загорелся глаз. А хочу разбудить в вас восторг и жгучее желание сделать своими руками цветок. Чтобы возникла эта магия… чтобы ваша душа тоже расправила лепестки и зацвела…

Давайте посмотрим, какой кусочек жизни может украсить сделанный вами цветок. Вот примеры того, как обычная сервировка стола может стать очень красивой и торжественной с пышными цветочными поделками.

Также большие бумажные цветы из креповой или гофрированной бумаги используют в декоративных целях для оформления торжества – свадебного зала, детского дня рождения, зажигательной вечеринки. Их крепят на стену или на спинки стульев, привязывают к оконным ручкам.

А вот такие большие цветы можно сделать из бумаги А4 (офисный формат) или из рулона гофрированной креповой бумаги.

Фотографы и фото-студии тоже используют объемные большие цветы из бумаги как эксклюзивный реквизит для постановочных фотографий.

А еще такой большой цветок из бумаги вы можете сделать просто – как подарок на День Матери, или на 8 марта. Такого вашей маме точно никто еще не дарил. Запомнится надолго. И сфотографировать маму тоже можно сразу с этим цветком – она с гордостью разместит это фото на своей страничке в соц-сетке.

Обычные пластмассовые гребни, ободки и металлические шпильки тоже можно декорировать объемными бумажными цветами. Так мы получим нарядные украшения для причесок на свадьбу или вечеринку.

Миниатирюные бумажные цветы могут украшать открытки ручной работы , и другие поделки в технике скрапбукинга (как, например, эти нежные анютины глазки из гофрированной бумаги).

Также цветок из бумаги сделанный своими руками – это лучшее украшение для подарочной коробки . И не затратное по деньгам. Пышная подарочная лента стоит гораздо дороже, чем пара листов цветной или белой офисной бумаги – несколько движений ножницами и вот на вашей упаковке расцвела орхидея из бумаги или нежный розовый цвет дикого шиповника.

А еще сами по себе цветы могут быть отличным самостоятельным подарком . Если оформить вашу работу в виде корзины, или декоративного панно (как на фото с маками из цветной бумаги).

Если вы научитесь своими руками делать цветы из бумаги, вы сможете использовать этот талант во многих сферах жизни. Для вас станет просто и легко оформить зал для любого праздника, украсить домашнее семейное торжество или красиво оформить подарки для близких и друзей, или развлечь соседских детишек, организовав интересную поделку с мастер-классом.

СПОСОБ №1

ЦВЕТЫ-СЛОЙКИ из бумаги

Цветы, сделанные этим способом, я решила называть «слойками», потому что их принцип построения тот же, что и у слоеного пирожного . Тонкие слои цветочных силуэтов накладываются друг на друга . А каждому слою задается выпуклый объем (или граненый рельеф), и за счет этого цветок выглядит пышным и объемным.

Вот на фото ниже мы видим пошаговый мастер-класс для начинающих по созданию такого объемного цветка георгина . Именно георгина — не путать с астрой, у астры лепестки более узкие и в каждом есть грань (рельефная складка как на брюках).

Так вот… давайте посмотрим внимательно на фото поделки-цветка ниже. Здесь фишка в том, что из бумаги нарезаются контуры слоев – каждый контур имеет по шесть лепестков, и отличается от своих собратьев лишь размером. То есть форма трафарета одинакова – только размер разный.

Перед склейкой каждый вырезанный бумажный силуэт выгибаем с целью задать ему природную форму. Склейку-сборку бумажного георгина начинаем от маленьких серединных слоев до все более и более крупных.

У вас конечно возник ВОПРОС: « А как нарезать такие равномерные по размеру лепестковые круги-слои.

ОТВЕТ: Вот самый простой и быстрый способ сделать такой цветок своими руками начинающего мастера. Он не требует поисков шаблона-трафарета, а позволяет вам самим без всяких измерительных приборов (циркулей и линеек) получить геометрически ровные лепестковые детали для бумажного цветка.

 1. Берем лист бумаги и рюмки и стаканы разного радиуса . Обводим их на листе бумаги.
 2. Вырезаем полученные кругляши, каждый кругляш складываем вчетверо и еще раз пополам (как при вырезывании снежинки). И на таком сложеном в треугольник кругляше рисуем очертания двух лепестков (как сердечко).
 3. Надрезаем ножницами этот контур (см фото ниже)- углубляем вырез на серединке сердечка – разворачиваем и получаем лепестковый слой.

Так как круги у нас разного размера – то и лепестковые слои мы получим разные по размеру . Задаем рельеф, складываем вместе, добавляем желтую тычинку-серединку (о тычинках речь пойдет чуть ниже).

Такой нежный цветок можно нанизать на проволоку (сделать стебелек) и подарить бумажный букет на День Матери своей маме.

ОТВЕТ: Обычная круглая палочка (карандаш или ручка, или вязальная спица) может служить тем штампом, для оттиска рельефа на лепестках. Вот то как это можно сделать своими руками, отчетливо видно на фото-поделке цветка ниже.

Схема сборки цветка такая же как у предыдещего (см. пошаговые фото).

В технике БУМАЖНАЯ СЛОЙКА можно делать самые разные объемные цветы (анемоны, маки, астры, георгины, розы). Доказательства на фото ниже.

Видите – один и тот же способ «слойка»– но получаются совершенно разные цветы. И все за счет того, что силуэты у бумажных лепестковых слоев РАЗНЫЕ ПО СВОИМ ОЧЕРТАНИЯМ .

И не забывайте о том, что важен не только контур (силуэт, форма лепестка)… но также еще важен РЕЛЬЕФ лепестков. Именно заданный правильно рельеф превращает плоские очертания в живые выпуклые прослойки будущего цветка.

Для рельефа нам нужны круглые палочки различной толщины (тонкие вязальные спицы, зубочистки, толстые кругло-бокие маркеры, фломастеры, шарообразные крышечки от духов, или чупа-чупсы). Любые предметы которые помогут задать форму.

Чтобы рельеф аккуратно лег на плотную бумагу – возможно перед работой ее потребуется слегка увлажнить (сбрызнуть из пултивизатора или подержать на мокром полотенце). Пробуйте, и смотрите как лучше получается – по суху, или по влажному.

А вот вам готовые шаблоны бумажного слоеного цветка. Трафареты цветка– уже нескольких по величине размеров. Можете прямо сейчас положить лист бумаги на светящийся экран и обвести карандашиком эти силуэты, просвечивающие с экрана на ваш лист бумаги (это мой любимый способ без всякого принтера скопировать шаблон – не у каждого дома есть печатное устройство ).

А еще вы можете сами менять размер любого шаблона с помощью компьютерной мышки.

Вот смотрите – на фото ниже я даю вам шаблонный силуэт. Силуэт только ОДНОГО размера . А вы хотите этот силуэт получить разных размеров – чтобы сделать многослойный цветок-поделку из бумаги.

Для изменения размера этого силуэта, вы одной рукой на клавиатуре жмете кнопку Ctrl , и удерживая эту кнопку в нажатом положении, второй рукой крутите колесико мыши – туда, сюда. И от этого вашего действия, все что нарисовано сейчас на вашем экране увеличивается или уменьшается, в зависимости от того куда вы крутите колесико – от себя или к себе.

Вот попробуйте это прямо сейчас – жмите и крутите. Видите, как изображение трафарета-рисунка ниже поменяло размер? Таким способом вы можете прямо на экране компа подогнать шаблон под любой размер и обвести его карандашом на лист бумаги, положенный на экран вашего монитора. Это самый быстрый способ получить очертания любого трафарета цветка сразу в любых нужных нам размерах.

Вот вам фигурные шаблоны будущих бумажных цветов – а поменять размер картинки вы уже можете сами. И сами сможете спроектировать и создать любой цветок из бумаги своими руками.

А еще давайте подробнее остановимся на интересных дополнениях к таким слоеным цвета.

Как делать ТЫЧИНКУ

в слоеных цветах из бумаги.

Вот ниже интересный пошаговый урок где мы видим как поэтапно создается тычинка для многослойного цветка из бумаги.

Как оформить

крупное соцветие

на одной ножке стебельке.

А еще мне бы хотелось сдесь же показать еще один хитрый и простой прием , который позволяет сделать целое соцветие цветков на одном стебле . В природе часто встречаются такие цветы, где множество чашечек цветов гнездятся в одном месте и имеют общий центральный стебель .

Именно такой цветок-поделку сейчас и продемонструрует пошаговый мастер-класс на фото ниже.

 1. Вырезаем из зеленой плотной бумаги (или картона) копну стебельков с общим круглым основанием. На это круглое основание клеим двухсторонний скотч.
 2. Из газеты скручиваем трубочку и обматываем ее зеленой бумагой. Приклеиваем трубочку-стебель к круголому основание – закручивая его вокруг стебля.
 3. Делаем цветы (из двух красных слоев и одной черной тычинки). Каждый цветок наклеиваем на его стебелек. К центральному стеблю-ножке доклеиваем широкие листья. Получается очень красивый стебель-букет из бумаги.

Как сделать слоеный цветок

С АССИМЕТРИЧНЫМИ лепестками.

А вот на фото ниже мы видим из каких по форме слоев создается бумажный цветок ОРХИДЕЯ своими руками.

В стаканчике с водой разводим каплю зеленой краски – получаем светло-зеленую водичку. Белые детали орхидеи смачиваем этой водичкой они становятся бело-зеленые (точь в точь как в природе).

Далее пока бледно-зеленые лепестки еще мокрые , наносим на них линии фиолетовой краски — по мокрой бумаге линии сами слегка расплываются – получается неровный размытый окрас (точь в точь как у настоящей орхидеи).

Серединную часть орхидеи —верхний слой тоже делаем зеленым… а по самому краю (прямо по срезу бумаги) красим в ярко-фиолетовый. Таким образом когда мы этот верхний слой поднимаем вверх – то фиолетовые края как раз и торчат своим цветом вверх имитирую положение и окраску мохнатых центральных лепестков орхидеи.

По такому же принципу создаются различные ассиметричные цветы-поделки . Вспомним какие еще цветы не имеют круговой симметрии в своей чашечке … правильно, это АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ (фото ниже).

 1. Нижний слой из синих лепестков (всего 2 штуки с локацией в верхнюю сторону).
 2. Потом слой голубых лепестков (тоже 2 штуки растопыренные в боковые стороны).
 3. И третий верхний слой в виде всего одного белого лепестка.
 4. Потом центральную часть цветка мажем желтым цветом, карандашом рисуем центральные черточки. Из мятой бумаги делаем желтые шарики тычинки (или из пластилина).

Простая поделка, сделанная своими руками, которая по силу даже ребенку. Главное заранее подготовить шаблоны, которые ребенок обведет на цветной бумаге.

Объемный цветок-слойка

из ТОНКОЙ бумаги.

Такие приемы как «разные размеры слоев» и «работа по загибанию рельефа на бумажных лепестках» мы делаем только тогда, когда используем обычную ПЛОТНУЮ ЦВЕТНУЮ БУМАГУ

А вот если вы делаете поделки-цветы из КРЕПОВОЙ, ГОФРИРОВАННОЙ МЯТОЙ БУМАГИ, то и рельеф там можно не задавать. Сама фактура бумаги позволит сделать пушистый объемный цветок.

Более того, гофрированная структура бумаги позволяет даже не заморачиваться над получением РАЗНО-РАЗМЕРНЫХ СЛОЕВ. То есть все слои цветка могут быть одинаковые по размеру . Вот мастер-классы по бумажным цветам ниже как раз наглядно доказывают это.

Видите? Все слои цветка одинаковые по размеру. Серединку слоев, сложенных пополам протыкаем дыроколом (или иголкой с ниткой, или скрепляем степлером). Разворачиваем цветок и распушиваем его слои в пушистый помпон. Это очень красивые большие цветы из бумаги.

Это пожалуй самый простой и молниеносно быстрый способ сделать цветок своими руками. Он получается большой, пышный богатый и выразительный.

Если выбрать салфетки двух цветов – и наложим их с чередованием цвета, то получим игру полутонов в каждом слое, и наш цветок станет похож на розу.

Видите, на способе ниже мы из салфеток двух цветов делаем одинаковые силуэты (по форме и размеру как братья близнецы). Под низ подкладываем кусочек картона с двумя дырочками (как у пуговки…впрочем, картон можно заменить пуговкой). И в дырочки вдеваем нитки и протыкаем насквозь все слои салфетки. Завязываем в серединке цветка узелок – и руками распушиваем все гофрированные слои поделки.

Подумайте сами, как вы можете разнообразить и дополнить этот воздушно-салфеточный цветок. Можно еще добавить цвет по кайме – для этого вырезанные салфеточные силуэты чуть-чуть по краям запачкать офисным маркером.

Включите фантазию… и дайте ей вволю покуражится над салфетками. Чай поди нехватки в салфетках не у кого не бывает. И вдруг вы родите свой собственый авторский цветок.

И по такому же способу делаются красные гвоздички. Тоже вырезаются из салфетки одинаковые кругляши с зубчатым краем – и глубокими надрезами на лепестковые части. А потом просто накладываются друг на дружку с капелькой клея по центру… или вместо клея по центру протыкаем их палочкой (на же будет стебельком. Красивая поделка-цветок своими руками на 23 февраля папе, или на День Победы дедушке.

И точно по такому же принципу как и гвоздики (на пошаговом уроке выше) делаются и махровые нарциссы Линжери. Вот они какие в природе – пышные и объемные.

Весенние цветы из бумаги – хороший подарок маме на 8 марта. А сейчас вы узнаете до чего просто сделать их своими руками.

И вот как их можно сделать из крашеных бумажных салфеток. Кладем стопочку салфеток друг на дружку – складываем на четверть – треугольничком – обрезаем зубчатым полукругом края. Красим верхние салфетки в яркий желтый колор, а средние слоя салфеток — в светло-желтый цвет, нижний слой оставляем белым.

Теперь о материале. Нарциссы шикарные, скажете вы, но где взять такие цвета бумаги (бледно желтый и ярко-желтый)?. Тут, скажу я вам, есть сразу 2 способа – 1) покрасить белые бумажные салфетки в 2 оттенка желтого… или 2) получить бледный оттенок желтого из ярко-желтой креповой гофрированной бумаги.

ИНСТРУКЦИЯ №1. Как покрасить белую бумажную салфетку.

ОТВЕТ: Салфетку красим в расправленном виде – подкрашенной водичкой. КрасиМ в стакае воду и льем ее на расправленную салфетку. Ждем естественного высыхания салфетки (где-то сутки).

ИНСТРУКЦИЯ №2. Как сделать светло-желтый цвет из ярко-желтой гофрированной бумаги.

ОТВЕТ: Берем креповую желтую бумагу – кладем ее на мокрое полотенце – сверху кладем сухую белую салфеку. Гладим ее утюком – яркая креповая бумага отдает свою влагу сухой салфетке, и вместе с влагой отдает частично и цвет. И мы получаем уже БЛЕДНО-ЖЕЛТУЮ креповую бумагу. Таким образом мы можем изменять оттенки креповой гофро-бумаги.

Как видите, все решаемо – если включить голову и подумать… и попробовать поэксперементировать. Знания часто приходят опытным путем(даже если этот путь косячный). Один неудавшийся опыт может стать источником сразу нескольких идей. Я как то намочила креповую бумагу, испортила поделку – но зато увидела что при намачивании креповая бумага теряет свой цвет. А однажды я пролила водичку для мытья кисточек на бумажную салфетку – и та окрасилась в нежный ровный цвет. Так из двух косяков – я получила 2 опыта по изменению цвета для нежных и тонких бумажных текстур.

Ну вот, это все было только про ПЕРВЫЙ СПОСОБ изготовления бумажных цветов своими руками. Я специально сделала эту первую главу нашей статьи такой развернутой и подробной, чтобы вы сразу поняли простую и важную истину:

Даже один единственный способ может иметь МНОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОДОЛЖЕНИЯ… многочисленные варианты… бесконечные дизайны. И вы сами можете стать автором – и создать своей собственный цветок из бумаги, выполенный все в том же способе «фигурных слоев, наложенных друг на друга».

А теперь давайте посмотрим на следующий способ делать цветы из цветной бумаги своими руками.

СПОСОБ №2

Цветы из бумаги

КРУЧЕНЫЕ В ТРУБОЧКУ.

С этим способом создания цветов мы знакомы с детства. Все мы в школе или детском саду делали классические поделки-цветы к 23 февраля — красные гвоздички из мятой креповой бумаги . Крутили полоску бумаги вокруг зубочистки, обматывали скрутку кусочком зеленой бумажки и распушивали пучок-метелку цветка.

И нам и в голову не приходило что внутри этого примитивного способа прячется рецепт не только скромной гвоздики.

Этот способ «кручения креповой бумаги в рулончик» может родить на свет совершенно разные объемные и плоские цветы. Все зависит от того, как мы изменили ФОРМУ КРАЯ БУМАЖНОЙ ПОЛОСКИ. В зависимости от ее узора мы получим совершенно разные по дизайну бумажные цветы.

Вот фото-доказательство. Видите?

Разный край дает разные цветы – растрепанная астра, аккуратная ромашка, хризантемы. Даже розы можно делать этим способом (но о розах речь пойдет в отдельной статье – обстоятельно и подробно как и подобает королеве цветов).

И не только из мягкой гофрированной (креповой) бумаги можно делать цветы-поделки в этой РУЛОННОЙ технике.

Вот пожалуйста на фото ниже — пример бумажных цветов в этой же технике закрутки рулончиком ИЗ ОБЫЧНОЙ ПЛОТНОЙ ЦВЕТНОЙ БУМАГИ (офисная двухсторонняя цветная бумага).

Здесь нехитрая работа и очень простая инструкция.

 1. На тонкий стержень (или зубочистку) накручивали узкую полоску бумаги (чтобы получилась серединка цветка).
 2. А потом к этой рулонной серединки добавляли обмотку более широкой ленты, уже нарезанной по краю на полоски-лепестки.
 3. И лепестки отгибаев в сторону – как зонтик-растопырку.

А ЕСЛИ К ЭТОЙ ПРОСТОЙ ЗАКРУТОЧНОЙ ТЕХНИКЕ ДОБАВИТЬ ТЯГУ К ЭКСПЕРИМЕНТУ, ТО МОЖНО ПОЛУЧИТЬ НОВЫЕ ДИЗАЙНЫ БУМАЖНЫХ ЦВЕТОВ.

Например, что если… эти лепестки не прос то отогнуть в стороны плоской ромашкой-растопыркой, а слегка закрутить кончик каждого лепестка внутрь (как мы подкрычиваем локоны по утрам) – и получим уже объемную пышную АСТРУ.

А что если… сделать полоску для закрутки с РАЗНЫМИ ПО ШИРИНЕ УЧАСТКАМИ. Итог этого замысла мы видим на фото-схеме ниже.

 1. Узкая полоска (шириной в 1 см) для серединки-тычинки (наматываем в тугой рулончик на зубочистку).
 2. Далее на этот рулончик наматываем уже лепестковую полоску (с нарезанным в бахрому краем) шириной в 2 сантиметра.
 3. И далее наматываем лепестковую полоску шириной в 2,5 см…
 4. и далее лепестковую полоску шириной в 3 см.

И благодаря разной ширине полосок, мы получим цветок-рулон у которого высота лепестков увеличивается от центра к краям.

Как видите в этой простой рулонной технике можно и нужно делать ЭКСПЕРИМЕНТЫ. Продолжим поощрять нашу пытливость ума и решимся еще на одну лихую задумку…

А ЧТО ЕСЛИ, бахрому нарезать не прямо, а НАИСКОСОК . И что если… эту косую бахрому резать не по краю СРЕЗА , а по краю СГИБА (то есть полоску согнуть пополам вдоль всей длины, и эту линию сгиба нарезать наискосок в бахрому, и потом уже закручивать в таком виде.

Итог мы видим на фото ниже – удивительная астра со спирально закручивающимися резными перфорированными лепестками. Красивая поделка цветок – выглядит как сложная работа, а сделать его своими руками просто и быстро.

Такие лохматые цветочки с косыми лепестками можно использовать как лохматую тычинку для других цветов.

Вот как например в этом мастер-классе на фото ниже. Видите?

Там тоже делается нарезка согнутой полоски по КОСОЙ БАХРОМЕ … и образуется оранжевая лохматая тычинку — нужная для оформления центра бумажной астры.

Кстати и сама бумажная астра с фото ниже делается очень оригинальным в своей простоте способе.

 1. Основание астры – это слойки (многолучевая звезда с нарезанными лучиками).
 2. Каждый луч в слойке загибается грифельной линейкой в острую стрелуку (как на брюках).
 3. Слои накладываются друг на дружку – получаем пышный цветок.

И вот как раз тычинка внутри этого объемного цветка делается в технике КОСОЙ БАХРОМЫ, о которой мы только что говорили.

Эту рулонную технику можно сочетать с обычной лепестковой слойкой (Способ №1 из этой статьи) .. Да – можно – потому что это встречается в природе. Сам Бог когда-то пришел к этой идее – и создал цветы БАРХАТЦЫ. А мы этот способ сочетания рулона и слойки воплотим на бумаге. (смотрите как это и сделано на инфографике ниже).

В рулонной технике выполняется пушистая серединка цветка. А в технике «Слойка » выполняется нижняя лепестковая часть цветка бархатца из бумаги (шаблоны с пятилистными силуэтами). Фото-инструкция сборки цветка ниже.

А вот цветок шиповника – где тоже сочетается тычинка-серединка в технике рулонная скрутка и 2 лепестковых слоя. Их кстати можно сделать и крупных листов формата А4 и наклеить на стену – и ваша гостинная преобразится. Купить в канцтоварах пачку красной офисной бумаги и поиграть в дизайнера интерьера. Все соседи сбегутся поахать от восторга.

А вот поделка-цветок где техника рулончика тоже применяется для создания пушистой метелки-тычинки, а боковые лепестки просто приклеиваются отдельно на нижние слои пышной метелки-тычинки.

Получаются большие цветы-подсолнухи из креповой бумаги.

В похожей технике РУЛОН-ПУЧОК + ОТДЕЛЬНЫЕ ЛЕПЕСТКИ выполняется и цветок нарцисс своими руками.

А вот эти цветы ТО ЛИ СИРЕНИ, ТО ЛИ САЛЬВИИ – с длинным стеблем соцветий тоже выполнены в рулонной технике.

Да-да, это тоже обычная рулонная техника, с той лишь разницей, что полоска бумаги сворачивается не в трубочку, а обкручивается рулончиком-спиралькой вокруг длинной палочки .

Вот на фото ниже мастер-класс этого пышного цветка из бумаги.

 1. Широкую полоску креповой (гофрированной) бумаги нарезаем на длинную бахрому.
 2. Бахромки заворачиваем на зубочисту (или спицу) – и получаем кучеряшки вдоль одного края ленты.
 3. Берем длинную деревянную шпажку и вокруг нее обкручиваем нашу бумажную ленту с кучерявой бахромой – обкрутка начинается с верхнего конца деревянной шпажки и по спирали идет вниз .
 4. Под цветком делаем зеленую обмотку стебелька-шпажки и к этому стеблю приклеиваем широкие зеленые листочки.

Цветы розы из бумаги

методом СВОРАЧИВАНИЯ .

В рулонной технике можно быстро свернуть розу из бумаги. По бумажным розам у нас будет отдельная статья. Но два мастер-класса я дам прямо здесь – потому что они затрагивают рулонную технику создания цветов.

Вот первый пошаговый мастер-класс розы из бумаги . Здесь используется плотная бумага и чтобы лепестковые части имели геометрию ломаных розовых лепестков, нужно эту плотную бумажную полосу, в процессе сворачивания в рулон, ЗАМИНАТЬ И ПЕРЕКРУЧИВАТЬ вокруг себя самой.

И не обращайте внимание на эти сантиметры … Просто возьмите саму суть этой инструкции. Отрежьте от черновика полоску бумаги и попробуйте ее закрутить в розочку, просто загибая полоску как Бог на душу положит – бумага сама подскажет вам куда ее загнуть и повернуть.

Много других вариантов сделать бумажную розу из разных видов бумаги вы найдете в статье

И вот еще один способ свернуть рулончик из бумаги, чтобы он стал похож на розу. Для такого рулона нам нужно бумажная полоска НЕ ПРЯМОЙ ФОРМЫ, а сделать полоску бумаги В ФОРМЕ СПИРАЛИ.

Для этого достаточно на листе картона нарисовать улитку (кривую неровную, не важно какую). Эта нарисованная спираль и будет шаблоном нашего цветка из бумаги.

Теперь эту линиу-спираль нужно вырезать, а потом начать скрутку рулона НЕ С СЕРЕДИНЫ СПИРАЛИ… а наоборот С ЕЕ КРАЯ. И у нас в руках сама собою появится бумажная роза.

Мой совет, не берите для такой поделки- розы лащеную скользкую глянцевую бумагу – такая упругая роза будет норовить развернуться или круги спирали будут выскальзывать из ложа цветка. Лучше выбрать шершавую бумагу или не очень плотный картон – так роза будет лучше держать свою форму.

Цветы из бумаги

Способ №3

В технике ПОМПОНЫ.

А вот еще более быстрый способ создать пушистый объемный цветок. Он делается в технике «помпон» — из гофрированной креповой бумаги

Эта техника хороша тем, что позволяет очень быстро делать большие цветы из бумаги – так как креповая бумага продается в крупных рулонах (как обои). И каждый рулон может превратиться в крупный цветок для оформления праздника.

Мастер-класс на фото ниже показывает как своими руками сделать такой пышный бумажный цветок. Широкую (в 20 см шириной ленту) складываем несколько раз, чтобы получилось наслоение в много слоев. Сложенную ленту нарезаем на бахрому С ДВУХ КРАЕВ, серединку оставляем целой.

Распушиваем бахрому цветка во все стороны – добиваясь формы идеального круга. И центральную часть цветка украшаем комочком черной бумаги – и получаем сходство цветка с растрепанным маком.

Как вы поняли, высота лепестков зависит от длины бахромы. А форма липестков зависит от форму бахромы.

Вот ниже (мастер-класс бумажного цветка) мы делаем анемоны точно в такой технике помпон. Разница в том, что мы чуть изменили форму бахромы – это даже вообще не нарезка-бахрома, а просто красивый фигурный лепестковый край салфетки.

В итоге распушенный цветок становится уже не маком – а нежной анемоной из бумаги.

А можно совершенно не изменять форму края – то есть вообще его никак не надрезать и не бахромить. Оставить ровным, как он и есть у салфетки. Только что слегка закрасить маркером.

И в этой же технике помпон делаем цветок-гвоздику своими руками. Пережали проволокой, сложили пополам – распушили и получили гвоздику на проволочной ножке.

Осталось добавить элементы из зеленой бумаги – цветоложе (зубчатый рулончик обмотать вокруг чаши цветка), стебелек (длинную зеленую полоску для оборачивания ножки цветка), листочки (овальные длинные приклеить к стебельку).

А еще можно сделать такой цветок-помпон двухцветным с серединкой другого цвета (см фото ниже) . Для этого нам нужны бумажные полоски двух цветов – одну широкую (желтую), а вторую в 2 раза более узкую (черную).

Подгатавливаем полоски — сначала нарезаем широкую полоску на двухстороннюю бахрому (или узорчатый край тоже с двух сторон), потом узорчатые края с двух делаем и на узкой полоске.

Чтобы сделать узорчатый лепестковый край – нужно полоску сложить в гармошку (как в детстве делали веера) и с двух сторон этого сложенного веера делаем ножницами закругление.

Потом разворачиваем полоски и кладем узкую черную полоску на середину широкой желтой полоски. Складываем их снова гармошкой (уже двухцветной).

Перевязываем бечевокй или проволокой. И разворачиваем стороны веера по кругу – образуется цветок. По желанию серединку цветка можно украсить мятой бумагой или нарезной бахромой, вклеить ее между лопастями черной серединки.

А вот мастер-класс, где показано, как своими руками сделать бумажный цветок-помпон С БАХРОМОЙ-ТЫЧИНКОЙ (фото-инструкция ниже).

Принцип создания этого цветка из бумаги двух цветов такой же как в предыдущем мастер-классе. Только здесь серединная полоска с двух сторон шинкуется на мелкую бахрому. Это еще один способ делать большие цветы из креповой бумаги.

Способ №4

Цветы из бумаги

Крученые на шарике.

А вот еще один способ создавать цветы из гофрированной жатой креповой бумаги.

Чтобы сделать такие цветы из бумаги нужны широкие короткие полоски креповой бумаги и шарики разных размеров (чупа-чупсы, мячики). Кладем мячик на полоску и с двух сторон обнимаем полоской мячик – хвостики-кончики полоски закручиваем в тугой жгутик. Аккуратно вынимаем мячик стараясь не смять надутый шаблон лепестка. Делаем несколько таких лепестков и собираем их в пышный цветок.

По такому же принципу делают округлые лепестки крокусов из гофрированной бумаги (фото ниже). Здесь нужна бумажная полоска уже длиннее – она кладется на шар одной свой половинкой. Другая половинка перекручивается на вершине шара и идет обратно за спинку шара и ложится поверх первой своей половинки. Получается округлый лепесток.

Если сложить такие лепестку близко друг к дружке – получится чашечка закрытого цветка крокуса (как на фото ниже). Отличная поделка-цветы на 8 марта для мамы.

Из креповой гофробумаги можно делать очень много букетов. В том числе и букетов из конфет.

Способ №5

ЦВЕТЫ из бумаги

В технике ОРИГАМИ.

А теперь речь пойдет о складывании цветов из бумаги – без всякого вырезания ножницами. То есть об искусстве оригами.

Первая модель — цветы с конусными лепестками. Вот они какие красавцы. Каждый лепесток такого цветка делается из простого квадрата бумаги. В простой технике оригами.

Все готовые лепестки приклеивается друг к дружке – и в центр из склейки прикладываем красивую стразу-камушек.

Такие цветы-поделки очень просто и быстро сделать самим – и они очень нарядно смотрятся на подарочной упаковке. Ими можно даже украшать елку.

Как только вы возьмете в руки квадратик бумаги и посомтрите на мастер-класс ниже – то сразу сделаете такой же лепесток. Это очень просто – начинаешь делать и по ходу все понимаешь. И удивляешься что этому не учат в детском саду – так все просто и доступно простому человеку. После 10 модуля, когда вся схема цветка уже впиталась в ваше подсознание, руки уже все делают почти вслепую – на автомате.

Если в качестве бумаги взять рулон однотонных обоев и нарезать его на большие квадраты – то можно получить крупные по размеру цветы для украшения зала или оформления домашнего торжества.

А еще из-за того что эти цветы имеют форму КОНУСА – их удобно собирать в один общий большой шар. И использовать его как подвеску. Или как крону декоративному деревцу (которыми обычно украшают свадьбы).

А вот мастер-класс большой кувшинки и технике складывания из бумаги без вырезания.

А вот интересный способ где лепестки-модули изготавливаются отдельно, а потом каждый модуль не вклеивается, а просто вкладывается в пазы соседнего модуля.

Вот такие цветы из бумаги сделанные своими руками могут стать отличной поделкой на любой случай жизни. Вы теперь можете делать бумажные цветы в разных техниках и учить этому детей. Вы можете использовать эти идеи для украшения праздника или для занятий в кружке Умелые Ручки. Такие цветы подойдут в качестве поделок на конкурс Весны в школе или детском саду. Или эти цветы могут стать подарком на день 8 марта для мамы — букет бумажных цветов сделанный своими руками.
Много простых идей для детских поделок на тему цветы вы найдете в других наших статьях:

Удачных вам поделок.
Ольга Клишевская, специально для сайта

Данный самоучитель по цветам из бумаги использует фотографии со следующих сайтов: http://www.wikihow.com http://www.instructables.com http://tipnut.com http://www.twopinkcanaries.com http://www.marthastewart.com http://vivatunisie.com http://www.linazlina.com

Цветы в технике оригами привлекают начинающих мастеров красотой, изысканностью и разнообразием форм. Всю необходимую информацию о том, как сделать из бумаги цветы оригами, для начинающих можно будет найти в этой статье. Речь здесь пойдет о том, как сделать некоторые цветы в технике оригами из обычной бумаги своими руками, а именно – тюльпан, лилию и гортензию с помощью пошаговых схем, описаний и видео про оригами цветы из бумаги. Для цветов в технике оригами, как и для любых других поделок, можно использовать офисную бумагу.

Это даже необходимо на первом этапе – чтобы цветок получился по-настоящему красивым, потребуется некоторая практика, не всегда цветы получаются идеально с первого раза. Однако для эффектности готового изделия лучше использовать специальную бумагу для оригами – ками. Она менее плотная, чем офисная бумага, и подходит для более широкого класса фигурок, продается обычно в листах квадратной формы разного размера.

Делаем цветок тюльпана оригами из бумаги для начинающих: схема изготовления

Для начинающих осваивать технику оригами в качестве тренировки в изготовлении цветов подойдет фигурка тюльпана – она достаточно проста в исполнении, требует немного времени. Такой цветок под силу сделать даже ребенку, но выглядит он очень мило и привлекательно. Цветки тюльпана складываются отдельно, что же касается стебелька и листьев – можно также сложить их по традиционной схеме, либо заменить скрученной из бумаги трубочкой, этот способ можно использовать в более простом варианте для детей.

Итак, перейдем к практике — как сделать из бумаги цветы оригами для начинающих.

Тюльпан складывается по следующей схеме.
Схема цветка:

Схема стебля и листа:

Еще одна прекрасная модель цветка в технике оригами – это цветок гортензии.

Гортензия очень любима в Японии. Маленькие цветки разнообразных оттенков голубого, белого, фиолетового и розового собраны в пышные шарообразные соцветия. Кусты гортензии украшают территории вокруг храмов и святилищ, в июне, в сезон цветения, в садах Японии проходят фестивали гортензии. Цветок гортензии в технике оригами – прекрасная модель, как для новичков, так и для более опытных любителей этого искусства: она проста, но выглядит роскошно, особенно если соединить много маленьких цветов в пышное соцветие. Если делать маленькие бумажные гортензии разных цветов, результат будет еще более интересным.

Возьмите небольшой квадрат из цветной бумаги, белый с одной стороны, поместите его белой стороной вверх и два раза согните наискосок.

Переверните лист цветной стороной вверх и согните лист пополам в двух направлениях

Соедините углы фигурки в одной точке, сгибая лист по намеченным складкам, разгладьте получившийся маленький квадрат

Разверните заготовку вверх теми углами, которые можно отогнуть

Согните 2 маленьких уголка по направлению к центру, чтобы отогнутые уголки образовали треугольник, переверните фигурку, повторите действие

Отогните нижний уголок фигурки кверху по центральной линии, и снова верните обратно

Расправьте лепестки цветка, когда расправятся передний и задний лепестки, боковые расправятся сами по себе

Разбираем схему и видео-урок по изготовлению цветка лилии

Освоив несложный тюльпан, можно перейти к более затейливым вариантам цветов в технике оригами, и попробовать сложить, например, цветок лилии. Этот цветок не менее красив и популярен, чем роза, является символом чистоты и величия. В Японии огненно-красные лилии цветут в конце сентября во время празднования осеннего равноденствия. Для такого цветка лучше выбрать качественную бумагу (конечно же, красного цвета) – здесь красота готовой фигурки зависит не только от навыков и аккуратности мастера, но и от свойств бумаги. Итак, попробуем сложить цветок лилии по схеме.

Схема изготовления лилии:

В дополнение к приведенной выше схеме предлагаем видео урок – он поможет разобраться с нюансами и ответит на вопросы, которые могли возникнуть в процессе работы со схемой.

Видео-уроки по теме статьи

Мы надеемся, что у Вас получилось сделать цветы, которые описаны в статье. Возможно, у Вас возникло желание дальше осваивать увлекательный процесс создания бумажных цветов и совершенствовать свое мастерство. Ниже мы собрали несколько видео, про оригами цветы из бумаги, в которых показан процесс изготовления моделей в этой технике разного уровня сложности, надеемся, среди них Вы найдете подходящий для себя вариант.

Оригами. Корни его уходят в глубокую древность, а история техники изготовления бумажных фигурок насчитывает несколько тысяч лет. В прошлом процесс создания поделок сопровождался длительными ритуалами, о многих из которых на сегодняшний день уже ничего не известно. Между тем дети и взрослые любят создавать оригинальные бумажные модели для украшения интерьера дома или просто ради развлечения. Рассмотрим, с чем следует разобраться новичку, прежде чем приступить к работе, а также познакомимся с одним из вариантов создания красивых и ярких цветочных композиций оригами из бумаги. Схемы для начинающих, представленные в этой статье, просты и доступны для работы как взрослым, так и детям дошкольного возраста. Чтобы выполнить красивую цветочную композицию, придется запастись терпением. Результат обязательно оправдает все ваши ожидания.

История возникновения искусства оригами

Схемы цветов, животных и птиц, выполненных путем сгибания бумаги, начали придумывать еще в далеком прошлом. Никто не знает точной даты возникновения этой интересной техники. Некоторые считают, что это искусство старше самой бумаги. Первые фигурки создавались из кусочков ткани и использовались для драпировки японской одежды. Другие связывают начало возникновения оригами с языческими культами. В древности в Китае и Японии бумагу часто использовали для различных религиозных обрядов. Например, на похоронах было принято сжигать всю одежду и домашнюю утварь покойника. Позднее стали сжигать только названия предметов, написанные на бумаге. Еще позднее некоторые вещи, полезные в быту, стали складывать из бумаги. Наибольшее распространение такие фигурки получили в Японии. Бумагу там использовали для производства фонариков, зонтов, ширм и даже для производства одежды. Постепенно искусство оригами, схема сборки нехитрых фигурок и полезных в быту вещей, совершенствовалось. Модели из бумаги становились все более выразительными и изящными. Оригами перестало иметь религиозный подтекст и перешло в придворное искусство. Тогда складыванием фигурок из бумаги могли заниматься избранные, поскольку бумага считалась очень дорогим удовольствием. Умение изготовить из листочка фигурку считалось признаком утонченного вкуса и отличного образования. Сегодня, когда бумагу может купить любой желающий, техника оригами стала общедоступной. Теперь каждый может попробовать свои силы в создании ярких и неожиданных композиций.

Оригами из бумаги для начинающих

Красивые фигурки делать, оказывается, не так уж сложно. Достаточно приобрести необходимые материалы (как правило, белую или цветную бумагу) и запастись терпением. Новичкам следует начать со знакомства с базовыми схемами создания самых простых моделей. Это цветы и животные. Можно почитать специальную литературу и собрать элементарные схемы. На первых порах понадобится больше терпения и уверенности в себе. Следует тренироваться, складывая оригами создания которых представлены в этой статье, как раз подойдут для тех, кто только начинает свой путь знакомства с этим древним японским искусством. Работа не займет у вас много времени. Главное — выполнять все последовательно, тщательно следуя инструкции.

Композиция оригами из бумаги

Цветы, схемы которых мы сегодня освоим, готовятся по традиционной технологии. У одной модели — пять лепестков. Каждый лепесток бутона выполняется отдельно. Затем они все скрепляются при помощи клея ПВА. Освоив технику изготовления одного лепестка, вы с легкостью справитесь со всей остальной работой. При желании вы можете создать цветочную композицию и украсить свой дом к приходу гостей.

Материалы

Вам понадобится простое оборудование, которое можно найти дома у любого современного человека. Если чего-то нет, то купите все необходимое в ближайшем магазине канцтоваров. Итак, для создания одного цветка вам понадобится 5 листов цветной бумаги. Цвет выбираете по вашему желанию. Соответственно, если у вас хватит терпения создать целый букет, то запаситесь 30 листами бумаги. Размер каждого квадрата будет зависеть от того, какой объем будет у вашего букета. Оптимально нарезать квадраты со стороной 10-15 сантиметров. Для формирования бутонов понадобится еще и клей. Лучше брать ПВА, так как он не оставляет пятен и не деформирует бумагу. Можно использовать офисную липкую бумагу, уже нарезанную ровными квадратами.

Делаем первый лепесток

Итак, возьмем первый квадрат и начнем готовить несложное оригами для начинающих. Цветок будет состоять из пяти лепестков, каждый из которых выполняется отдельно. Для начала следует сложить квадрат по диагонали, тщательно прогладив сгиб. Положите работу углом вверх перед собой. Теперь согните правый и левый угол кверху таким образом, чтобы получился ромб, а основания треугольников сомкнулись. Далее визуально поделите правый треугольник пополам и согните его вниз по этой воображаемой линии. То же проделайте с левой стороной. Теперь возьмите пальцами два «торчащих» треугольника и сомкните их. Ваш лепесток должен превратиться в трубочку. Бывшие нижние уголки должны оказаться вверху. Их следует отогнуть книзу и засунуть в маленький «карманчик», образовавшийся от сгибания ромба. Таким образом, ваш лепесточек крепко держится благодаря этой конструкции. Осталось тщательно прогладить все углы, чтобы модель стала аккуратной.

Формируем бутон

Продолжаем изготавливать наше изделие оригами из бумаги. Схемы для начинающих, как правило, просты и однотипны. На этом этапе все самое сложное уже позади. Теперь следует повторить все то, что уже сделали. То есть для одного бутона нужно сконструировать еще четыре таких же точно лепесточка. После того как все готово, нанесите клей на центральный шов каждой детали. Аккуратно начинайте приклеивать лепестки друг к другу, выравнивая длину конструкции. Продолжайте работу, пока все пять лепестков не будут приклеены. Придерживайте место склеивания лепестков, пока клей не подсохнет.

Создаем букет

Если вы успешно справились с предыдущим этапом, то уже освоили технику изготовления оригами из бумаги. Схемы для начинающих, как правило, описываются очень подробно, чтобы новичок не запутался. Поэтому не следует расслабляться, если вы готовы создать целый букет. Сделайте еще пять бутонов, аккуратно склеив каждый из них. Теперь следует правильно соединить все цветы в один большой и красивый букет. Все нужно сделать так, чтобы клея не было видно, поэтому важно быть очень аккуратным. Сначала склейте первые два цветка. Важно правильно определить место склеивания. Это должны быть два листочка, расположенные рядом друг с другом. Третий цветок приклейте ко второму, так же на два листочка. Проделайте то же с оставшимися двумя цветами. Лишь по одному листочку от каждого бутона с внешней стороны букета не должно быть затронуто клеем. Таким образом, у вас должно получиться кольцо из пяти поделок. Теперь осталось вставить последний, шестой, бутон сверху, чтобы завершить нашу конструкцию оригами из бумаги. Схемы для начинающих, как вы увидели, выполняются очень просто, если делать работу аккуратно и не торопясь.

Заключение

Итак, ваша поделка готова. Теперь вы можете использовать ее для украшения свадебного стола или интерьера гостиной к празднику. Можно изготовить несколько таких букетов и опустить их в бассейн перед приходом гостей. Красивые, плавающие букеты не оставят равнодушным ни одного гостя. А ваш праздник обязательно надолго запомнится всем присутствующим.

Получить в подарок цветы приятно каждой женщине. Но будет приятней вдвойне, если эти цветы будут сделаны своими руками. Из бумаги можно сделать тюльпаны. Это совсем не сложно. Тем более что бумажные цветы сохраняют свой изумительный вид много времени, за ними не нужен уход.

Кто-то знает совершенно очевидно, кто-то просто чувствует интуитивно, что цветок лотоса – это символ Востока. И, как и все на Востоке, он тоже является очень красивым, интересным, и даже загадочным. Посему абсолютно не странно, что лотос был воплощен оригамистами. И сегодня мы предлагаем вам немножечко погрузиться в восточную символику, и добавить в свою коллекцию этот прекрасный цветок.

Сегодня мы предлагаем вам собрать из бумаги цветок лилии. И сразу хотим обратить ваше внимание на то, что, в сравнении с другими оригами лилиями, именно этот цветок обладает огромной элегантностью. При этом, создается он довольно просто, и, перейдя к дальнейшему мастер классу, вы сами сможете в этом убедиться.

В начале весны человека в первую очередь радуют такие цветы, как крокусы. Они удивляют нас яркими и радостными лепестками на еще не полностью сошедшем снегу. Кстати, древние греки называли сей цветок – цветком счастья, и посвящали его прелестной юной богине Эос. Не переспрашивайте, к чему все эти прелюдии, вы ведь уже догадались, что сегодня мы научим вас создавать крокусы из бумаги.

Все мы знаем, что роза – это королева цветов. Но, при этом, это еще и опасный цветок, ведь острые шипы вполне могут поколоть руки, и тогда все удовольствие от цветочного презента сойдет «на нет». И чтобы такого не случилось, рекомендуем вам создать собственноручно бумажные розы, которые, к тому же, не завянут через несколько дней после дарения.

Sweet spring, или Нежная весна – именно так называется кусудама, которую мы предлагаем вам сложить сегодня. Автором этой изумительно красивой поделки является Наталья Романенко, и она с удовольствием поделилась со всеми желающими схемой сборки такого оригами шара.

Цветочный мир привлекает внимание не только любителей природы, но и создателей оригами. И в этом можно убедиться воочию, просто перелистав информацию об искусстве оригами и отметив, сколько же цветов сотворили мастера оригами за всю его историю. И сегодня мы предлагаем вам приобщиться к любителям цветов, и создать красивую розу.

Сегодня вашему вниманию предлагается урок, подкрепленный фото инструкциями, по созданию простых и маленьких бумажных цветов. Такие поделки отменно подойдут для украшения дома к празднику, для сервировки стола и для убранства подарков. Впрочем, что с ними делать – решать вам, наше дело научить вас творить такие прекрасные цветы.

Розочка по паттерну является не очень сложной схемой. С этой схемы можно начать знакомство с этим не простым искусством. Прежде всего, нужно запастись листом бумаги и калькой. Далее нужно нарисовать или распечатать на принтере схему паттерна.

А ну-ка, милые парни, вспомните, как давно вы дарили своей девушке цветы? Если данный вопрос ввел вас в затруднительное положение, тогда данная публикация непременно пойдет вам в помощь. Ведь сегодня мы предлагаем вам создать собственноручно красивый модульный цветок.

В рубрике «Цветы» представлены самые разнообразные, немыслимые по реалистичности варианты цветов из бумаги. Легкие и более сложного уровня исполнения варианты будут интересны как новичкам, так и более опытным умельцам, освоившим технику оригами. И если вы сомневаетесь в своих силах, тогда вам стоит запомнить то, что:

— Оригами цветы – техника, доступная каждому.

Ошибочно считать, что оригами — сложная в исполнении техника, которой не каждый сможет овладеть. Это не так! Имея перед собой наши видеоуроки и схемы цветов оригами, представленные в каждом предложенном варианте изделия, вы сможете с легкостью создавать такие красивые оригами цветов, как «Колокольчик» или розу от Стефана Вебера или изящную лилию из треугольных модулей.

— Цветы оригами – оригинальный и ценный подарок.

Красивый сувенир, созданный с любовью своими руками, станет самым дорогим подарком для мамы, подруги сестры или любимой. И если свежие цветы теряют со временем свою красоту, запечатлейте её с помощью роскошного переплетения сгибов бумаги, способных увековечить вложенные в них чувства.

— Оригами цветов из бумаги – увлекательное хобби.

Детям и взрослым модульное оригами цветов может принести массу положительных эмоций. Увлечение созданием цветочных композиций из бумаги поможет детям лучше развить моторику рук, пространственное мышление, что неизменно положительно будет отображаться на их учебе в школе. Родителям оригами пригодиться при украшении интерьера, создания неповторимого дизайна элементов декора, которые внесут частичку уюта в любой дом.

Для упрощения исполнения мы представили в каждом варианте оригами подробное описание данной поделки. Готовый цветов вы также можете добавить в какую-либо композицию из рубрики «Растения» , создав неповторимый красочный букет или оригинальное цветочное дерево.

Желаем вам открыть для себя что-то новое в выполнении техники оригами цветы из бумаги, а также найти что-либо полезное в нашем разделе «Публикации» , где мы подобрали наиболее интересные и полезные темы.

схема на русском и видео для начинающих


Поделиться в соц. сетях:

О том, как сделать розу из бумаги оригами, интересуются многие. Такой поделкой можно украсить запакованный подарок на день рождения, день Святого Валентина, 8 марта. Можно сделать букет искусственных цветов и поставить в вазу, или из нескольких роз оригами создать объемное панно для декора комнаты. Да и кроме того, в процессе такой работы вы успокоите нервы, приобщитесь к прекрасному и научитесь чему-то новому. К подобному творчеству рекомендуется также привлекать детей. Это развивает усидчивость, внимательность, аккуратность, пространственное мышление и мелкую моторику пальцев, что полезно для развития речевого аппарата. Такое совместное занятие сближает детей и взрослых.

Что такое оригами?

Оригами — это древнее японское искусство складывания всевозможных фигурок из бумаги без помощи ножниц и клея. Техника корнями уходит в Древний Китай, где и была изобретена бумага. Долгое время этот вид прикладного искусства был доступен только высшим сословиям. Владеть техникой складывания фигурок из бумаги считалось хорошим тоном.

Важно! Считается, что бумажные журавлики приносят удачу и исполнение желаний.

Сейчас оригами распространено по всему миру, и оно имеет такие особенности:

 • Оно бывает простое и модульное (фигурка собирается из нескольких, иногда многочисленных частей).
 • Также существуют разные техники этого искусства — мокрое складывание, складывание по паттерну (чертежу с обозначенными складками).
 • Обычно для сложения фигурок оригами используют квадратный лист бумаги.
 • Для долговечного сохранения формы сложной модели придумали использовать бумагу с клеевой пропиткой, то есть техника оригами совершенствуется с каждым днем.
 • Наиболее популярны фигурки, которые легко создаются — тюльпан, лягушка, журавлик, лисичка, кораблик, сердечко. На них можно поучиться. Есть множество более сложных моделей, для которых понадобится больше времени, терпения и навыков.

Схемы для оригами можно без проблем найти в интернете. Мы остановимся на том, как создать розу из бумаги в технике оригами.

Важно! Роза — один из самых красивых и популярных цветов. Это — символ красоты и женственности, хотя в разных странах этот цветок имеет различное значение. Она может считаться символом мудрости, гордости и даже тайны.

Для создания бумажной розы есть несколько техник попроще и посложнее. В обоих случаях вы получите красивую поделку, которую можно использовать для декора.

Видеоматериал

Чтобы сделать красивую розу из бумаги по технике оригами, потребуется немного времени, терпение и усидчивость. Однако ваши труды не пропадут даром. Подобные цветы, особенно, если они сделаны по более сложным схемам, выглядят просто превосходно, и могут стать украшением самых разнообразных предметов. Воспользуйтесь алгоритмами действий, поданных в данной статье. Возможно, первое изделие у вас не совсем получится, но с каждым новым разом цветок будет более реалистичным.

Искусство складывания бумажных поделок, не используя ножницы и клей, называется оригами. Оно пришло к нам из Японии и быстро завоевало популярность. Техника складывания бумажных фигурок может изучаться как взрослыми, так и маленькими детьми. Самая популярная – это оригами роза из бумаги.

Популярность бумажной розы связана с повсеместной любовью к этому цветку. Подобной поделкой можно украсить открытку или рамку для фотографии, сделать красивое красочное панно, которое придаст хорошее настроение в холодную зиму. Из нескольких розочек можно сплести веночек на праздник для дочки, составить букет или композицию для украшения интерьера.

Для того чтобы понять, как именно сделать розу из бумаги оригами, необходимо изучить схемы. Для начинающих любителей бумажных поделок существуют инструкции, как поэтапно сделать розу или другие цветы. Итак, перед тем, как заняться оригами из бумаги цветы или роза, необходимо приготовить следующие материалы:

 • Офисная, гофрированная, крепированная, цветная или белая бумага. Главное требование – умение держать форму и не рваться при сгибании.
 • Схемы (для классического оригами).
 • При работе в технике по паттерну – готовые диаграммы и распечатанные чертежи. Лучше всего, если эти чертежи распечатаны на цветном принтере.
 • Карандаш, ножницы, клей ПВА для закрепления изделия. Проволока для веточек или сухие веточки деревьев.

Как сделать розу из бумаги оригами? Схема для начинающих

Используя такую схему, вы можете сделать розы оригами вместе с детьми, это несложно.

Необходимый материал:

 • Если обычно для моделей оригами используют квадратные листы бумаги, то в данном случае возьмите лист цветной бумаги формата А4. Цвет — на ваш выбор (красный, розовый, кремовый, желтый, бордовый или любой другой).
 • Также подготовьте ножницы и клей ПВА (можно канцелярский).

Порядок действий:

 • Лист нарезаем на полоски шириной 1 см. Режем вдоль длинной стороны.
 • Берем полоску и кончик загибаем, чтобы вышел уголок. Немного отступив, загибаем еще раз, после — еще раз.
 • Беремся за этот загнутый кончик, пальцами сворачиваем в трубочку. Это получилась серединка бутона.
 • Для формирования цветка продолжаем дальше сгибать бумажную ленту в углы, а затем закручивать ее вокруг серединки.
 • Кончик незаметно фиксируем клеем на цветке. У вас вышел небольшой цветок розы. Эту розу можно закрепить на шпажке, и получится цветок на стебле.

Важно! Если хотите размер побольше, можно резать полоски пошире, но тогда, чтобы хватило длины полос для формирования красивого бутона, их нужно склеить между собой.

 • Шпажку оберните зеленым декоративным скотчем или зеленой бумагой.

Важно! Несколько таких роз можно поставить в небольшую вазочку. Бутончиками роз оригами можно украсить панно, рамки для фотографий, подарок, самодельную открытку. Саму розу можно декорировать различными блестками или пайетками. Таким образом, она будет выглядеть еще эффектнее.

Для тех, кто впервые интересуется, как сделать розу из бумаги оригами, схема для начинающих вполне подходит.

Видео мастер класс

Собрать оригами цветок розу для начинающих может показаться сложной задачей. Поэтому мы советуем ввести запрос «оригами цветок роза видео» на крупнейшем видео-хостинге Интернета YouTube. Там вы найдете много разных видео про оригами цветок роза, в которых наглядно показаны действия по сборке цветка розы. Надеемся, что после просмотра видео мастер класса по сборке у вас не будет больше вопросов, как сделать оригами цветка розы.

Вот еще одно несложное видео, которое научит вас, как сделать оригами цветка розы:

А вот еще одно несложное обучающее видео по сборке цветка розы из бумаги:

Как сделать розочку из бумаги? Оригами более сложного уровня

Данная схема представляет собой более сложный процесс, чем описанный выше. Однако сделанный по этой технике цветок выглядит более естественно и красиво.

Необходимый материал:

 • Цветная двусторонняя бумага красного или любого другого цвета.
 • Ножницы.

Порядок действий:

 1. Отрежьте от цветного листа бумаги квадрат размером 10х10 см.
 2. Сложите лист пополам. Теперь еще раз пополам.
 3. Верхушку распластайте в треугольник. Переверните, и с этой стороны сложите аналогично заготовку в треугольник.
 4. Правый и левый уголки загните вверх в виде ромба.
 5. Эти уголки согните пополам вниз, верните в исходное положение.
 6. Небольшие треугольники, из которых состоит ромб, распластайте в квадраты.
 7. Получившиеся карманы согните вниз пополам. Переверните заготовку и аналогично загните со второй стороны. У вас выйдет пятиугольник с большим углом сверху.
 8. На получившейся фигуре большой угол согните вниз пополам и верните в исходное положение.
 9. Нижнюю часть фигуры раскройте, как книгу.
 10. Внутреннюю часть получившейся “книги” потяните за середину в стороны, расплющите. Получится квадрат, внутри которого два треугольника.
 11. Переверните заготовку, потяните за треугольник вверх.
 12. Правый нижний квадрат согните по диагонали сверху вниз.
 13. Заготовку поверните на 180 градусов, аналогично сделайте перегибы у правого нижнего квадрата.
 14. Получившуюся фигуру положите в левую ладонь, а правой — возьмитесь за центр и аккуратно поворачивайте по часовой стрелке, пока не сформируется бутон розы.

Важно! Уголки лепестков можно немного завить с помощью карандаша.

Магический куб

Оригами – удивительное искусство. Но некоторые модели способны поразить вдвойне, не только красотой, но и неожиданной трансформацией, больше напоминающей волшебство. Именно к таким разновидностям относится роза-куб в технике оригами, созданная американским мастером Джоэлем Сэмпсоном. Простая на первый взгляд геометрическая фигура путём нехитрых превращений «расцветает» на глазах.

Игрушка состоит из модулей двух цветов – розового (красного, оранжевого, белого) и зелёного. Складываются они из традиционных для японского искусства бумагоделия квадратов, размером 10х10 см. Потребуется по три модуля обоих оттенков.

Желательно использовать тонкую, но прочную бумагу, например, цветную мелованную. Она должна спокойно выдерживать многократные изгибы, поскольку куб будет закрываться и раскрываться.

Рассмотреть процесс создания магической розы из бумаги поэтапно можно на следующих схемах:

Как сделать розу из бумаги? Оригами модульное

Предлагаем попробовать еще одну, среднюю по сложности схему создания розы из бумаги. Но это уже пример модульного оригами, когда фигура собирается из нескольких элементов.

Необходимые материалы:

 • Двусторонняя цветная бумага.
 • Ножницы.
 • Канцелярский клей.

Порядок действий:

 • Из двусторонней цветной бумаги заготовьте 8 квадратов. У вас в результате получится роза из двух слоев.

Важно! Если вы хотите более пышный бутон, нарежьте 15 квадратов, тогда цветок будет состоять из трех слоев.

 • Возьмите квадрат и согните пополам. Разверните назад.
 • Поверните квадрат по часовой стрелке, чтобы вышел ромб. Правый угол согните по линии сгиба внутрь.
 • Аналогичным образом заверните левый угол.
 • Карандашом немного завейте уголок. Готова основа первого лепестка.
 • По такой же схеме сделайте три лепестка, из которых собирается первый ряд.
 • Соберите их. Для этого нанесите каплю клея на левый угол одного лепестка и правый угол следующего. Три лепестка-модуля у вас должны получиться склеенными по кругу.
 • Для второго ряда заготовьте 5 лепестков аналогичным образом. Склеиваем. Сначала внизу, затем переворачиваем и склеиваем вверху. Снова соединяем лепестки по кругу.

Важно! Если у вас будет роза оригами из трех ярусов, и вы заготовили 15 квадратов, сделайте подобным образом третий ряд из 7 лепестков-модулей, таким же образом склейте их в круг.

 • Теперь вставьте заготовки одну в другую, чтобы получился бутон розы.

Важно! Для красоты вы можете ярусы лепестков делать из разных оттенков — красной, розовой или любой другой бумаги. Декорируйте розу блестками.

Создание простого цветка

Самой простой моделью изготовления розочки оригами является скрученная модель. Такая поделка по силам даже маленькому ребенку. Начинающим лучше всего создавать розу оригами по схеме:

Скрученная роза готова. Можно сделать сразу несколько таких цветков. Если собрать их вместе и красиво оформить, получится отличный букет для украшения интерьера.

Такая поделка изготавливается из отдельных розочек, которые скрепляются между собой. Она делается просто и довольно быстро, но потребуется желание и терпение. Для создания шара кусудама понадобятся плотная цветная бумага, клей и ножницы. Перед тем как приступить к формированию фигуры, потребуется изготовить несколько роз оригами из бумаги. Схема для начинающих включает следующие этапы:

Изготовленные розы собираются в один бутон. Таких бутонов необходимо сделать 18 штук. Все цветы нужно склеить при помощи боковых лепестков. Получится красивый шар кусудама. Можно украсить им комнату или повесить его на ёлку.

Многим людям, которые любят и занимаются оригами, знакомо имя Тосикадзу Кавасаки. Это оригамист, который изготавливал из бумаги реалистичные модели. Его самым любимым изделием была роза. Роза Кавасаки отличается от других бумажных цветов своими пышными лепестками.

Сделать такой цветок будет непросто для начинающих. Лист необходимо многократно переворачивать, иногда приходится работать на весу. Однако при желании изделие может получиться, если следовать инструкции и делать всё поэтапно:

Сложный, но красивый цветок готов. Можно сделать еще несколько роз и подарить букет близкому человеку. Эти цветы выглядят довольно реалистично и практически не отличаются от настоящих.

Роза – очень красивый цветок, который может стать достойным украшением любого интерьера. Можно собрать розочку на стебле и поставить в вазу. Можно сложить одни бутоны и использовать их, как декоративный элемент. А можно просто порадовать детишек красивой поделкой. Итак, как сделать оригинальную розу в технике оригами из обычной бумаги, вы узнаете совсем скоро, если захотите поработать своими руками.

Существует много вариантов по сборке этих цветов. Например, схема на русском языке. Правда, не всегда эти инструкции до конца понятны. Мастер-классы лучше доносят информацию и помогают достичь желаемого результата.

Роза Кавасаки

Мастер оригами Тосикадзу Кавасаки известен всему миру. благодаря своим очень реалистичным моделям. Повторить его шедевры, даже по готовым схемам, удается не каждому. Одна из наиболее известных и любимых его фигур — роза. Она настолько красива, что выглядит, как настоящая. Такую модель оригами так и называют “Роза Кавасаки”.

Довольно трудно повторить создание этой розы, следуя только словесной инструкции, поэтому каждый шаг сверяйте с иллюстрациями, или даже посмотрите видео-урок. Здесь присутствует не только особая техника складывания бумаги, а и всевозможные повороты заготовки.

Подготовительные работы:

 • Как всегда в классическом оригами, вам понадобится квадрат из бумаги. Для розы, конечно, берите двустороннюю бумагу красного, розового, кремового цвета, любого другого цвета на ваш вкус.
 • В отличие от предыдущих вариантов, при изготовлении такой розы сначала необходимо сделать все нужные перегибы на бумаге с двух сторон, а затем уже складывать цветок согласно инструкции.
 • Некоторые оригамисты для фиксации перегибов в процессе работы используют скрепки. Так что на всякий случай запаситесь и ими.

Итак, как сделать розу из бумаги оригами по технологии мастера Тосикадзу Кавасаки?

Порядок действий:

 • Берем квадрат и складываем его пополам, затем еще пополам и еще раз. Делаем аналогично с другой стороны. Когда вы раскроете ваш квадрат, то получите 8 вертикальных и 8 горизонтальных полос.
 • Теперь складываем по диагонали пополам, и еще 3 раза пополам. Аналогично — с другой стороны. В итоге — выйдет при развороте 16 диагональных полос в одном и другом направлении.
 • Загибаем углы по второй диагональной линии. Между сгибами будет 4 вертикальные полосы.
 • Теперь складываем заготовку по диагональным перегибам, но оставляя по центру квадрат с диагональным углублением.
 • Если все сложено верно, то эта фигура складывается в некий шестиугольник с немного скрученным центром (который квадрат, сложенный по диагонали).
 • Кладем длинной стороной вверх, отгибаем на себя верхний правый клапан по линии сгиба.
 • Разворачиваем заготовку. Должен выйти восьмиугольник, по его центру — ромб, от каждого угла которого отходит перегиб. Немного напоминает пропеллер.

Важно! Для фиксации центра, чтобы удобно было дальше собирать цветок, можно этот центральный ромб укрепить кусочком скотча.

 • Переворачиваем заготовку и начинаем по очереди загибать все углы в одном направлении, согласно линиям сгибов, придавая фигуре объем. На этом этапе работы уже можно заметить очертания бутона розы.
 • Самым сложным будет оформление лепестков. Для этого отгибаем один из углов, разворачиваем его, а затем сгибаем внутрь. После складывания перегибаем эту часть в обратную сторону по линиям сгиба малого треугольника.
 • Аналогично повторяем эти действия для остальных лепестков розы.
 • Далее края лепестков вкладываем в кармашек соседнего лепестка.
 • Внизу цветка после всех манипуляций осталось отверстие. Его убираем, аккуратно надавливая на бутон по бокам и снизу. В результате — вы получите закрытый бутон цветка.
 • Чтобы его раскрыть, карандашом выдавливаем сердцевину розы.
 • Теперь оформляем боковые лепестки, немного отгибая двойную, потом одинарную часть уголка. Повторяем алгоритм действий с другими лепестками.

Если вы действовали строго по схеме, сверяясь с иллюстрациями, то в результате должны получить шикарную розу Кавасаки, которая станет украшением любой композиции. Ее можно дополнить стеблем и лепестками.

Символика

Цветок роза – это самый популярный цветок, королева цветов, символ красоты и изящества. Цветок роза выступает преимущественно как символ любви и нежности. Вместе с тем, это сложный образ, который символизирует и земную страсть, и небесное совершенство.

Римский император Нерон любил осыпать своих гостей свежими лепестками роз. Согласно легенде, облако из лепестков было настолько плотным что некоторые гости почти задыхались! Эта оригами роза имеет очень красивые лепестки.В данном мастер– классе вы узнаете как собрать оригами розу из бумаги своими руками. Это сложная но в то же время красивая модель, имеющаяя два варианта сборки. Схема сборки данной модели очень понятная, так как она очень подробная и сопровождается фотографиями каждого шага поэтапной сборки. Для этой модели лучше взять бумагу потоньше, так как на твёрдой бумаге лепестки будут смотреться не так изящно При сборке этой оригами розы вам будет нужен пинцет чтобы сделать закрученный центр розы.

Верхняя сторона буамаги Нижняя сторона бумаги 1. Сложите бумаги пополам поперёк, затем разверните2. Сложите нижнюю часть бумаги к центральной складке3. Сложите верхнюю часть бумаги к центральной складке4. Разверните 5. Поверните лист на 90 градусов. Затем повторите шаги с 1 по 46. Сложите лист пополам7. Таким образом. Сложите нижнюю часть по указанной складке, место складки одна треть половины листа. Если вы сделаете больше трети, роза будет широкая, меньше– узкая, оптимальный вариант если вы сделаете чуть меньше трети8. Вот так!

О том, как сделать розу из бумаги оригами, интересуются многие. Такой поделкой можно украсить запакованный подарок на день рождения, день Святого Валентина, 8 марта. Можно сделать букет искусственных цветов и поставить в вазу, или из нескольких роз оригами создать объемное панно для декора комнаты. Да и кроме того, в процессе такой работы вы успокоите нервы, приобщитесь к прекрасному и научитесь чему-то новому. К подобному творчеству рекомендуется также привлекать детей. Это развивает усидчивость, внимательность, аккуратность, пространственное мышление и мелкую моторику пальцев, что полезно для развития речевого аппарата. Такое совместное занятие сближает детей и взрослых.

Роза из салфеток

Для оформления праздничного стола можно скрутить несколько роз из бумажных салфеток. Это уже не совсем оригами, но тоже выглядит оригинально.

Порядок действий:

 1. Нужно взять розовую столовую салфетку и загнуть к себе полоску в 4 см.
 2. Теперь перевернуть на другую сторону, чтобы свернутая полоса оказалась сбоку.
 3. Далее зажать край этой полосы между указательным и средним пальцами, и начать туго наматывать на них салфетку.
 4. Уголок салфетки отогнуть вниз.
 5. Второй рукой взяться за середину свертка и начать потихоньку тянуть вниз, скручивая его при этом в жгутик. Самый конец не скручивать — этот уголок нужно отогнуть кверху, чтобы вышел листик на скрученном стебле.
 6. Теперь плотно закручивать стебель до самого низа.
 7. Осталось распушить бутон розы, немного отогнуть уголок, чтобы придать более естественный вид.

Схемы сборки оригами цветов | Оригами

 • Цветы
 • Растения
 • Составные
Сложность схемы:

1

Оцени оригами: Выберите оценкуПлохоНормальноХорошоЗамечательноОтлично

Ваша оценка: Пусто Средняя: 3.5 (2148 votes)

 • Цветы
 • Растения
Сложность схемы:

0

Оцени оригами: Выберите оценкуПлохоНормальноХорошоЗамечательноОтлично

Ваша оценка: Пусто Средняя: 3.6 (662 голосов)

 • Цветы
 • Растения
 • Надувные
Сложность схемы:

0

Оцени оригами: Выберите оценкуПлохоНормальноХорошоЗамечательноОтлично

Ваша оценка: Пусто Средняя: 3.6 (1060 votes)

 • Цветы
 • Растения
Сложность схемы:

0

Оцени оригами: Выберите оценкуПлохоНормальноХорошоЗамечательноОтлично

Ваша оценка: Пусто Средняя: 3.6 (361 голос)

 • Цветы
 • Растения
 • Составные
Сложность схемы:

0

Оцени оригами: Выберите оценкуПлохоНормальноХорошоЗамечательноОтлично

Ваша оценка: Пусто Средняя: 3.6 (729 votes)

 • Цветы
 • Растения
Сложность схемы:

0

Оцени оригами: Выберите оценкуПлохоНормальноХорошоЗамечательноОтлично

Ваша оценка: Пусто Средняя: 3.6 (373 голосов)

 • Цветы
 • Растения
Сложность схемы:

5

Оцени оригами: Выберите оценкуПлохоНормальноХорошоЗамечательноОтлично

Ваша оценка: Пусто Средняя: 3.6 (386 votes)

 • Цветы
 • Растения
 • Видео
Сложность схемы:

0

Оцени оригами: Выберите оценкуПлохоНормальноХорошоЗамечательноОтлично

Ваша оценка: Пусто Средняя: 3.7 (3302 голосов)

 • Цветы
 • Растения
 • Предметы
Сложность схемы:

0

Оцени оригами: Выберите оценкуПлохоНормальноХорошоЗамечательноОтлично

Ваша оценка: Пусто Средняя: 3.7 (896 votes)

 • Цветы
 • Растения
Сложность схемы:

0

Оцени оригами: Выберите оценкуПлохоНормальноХорошоЗамечательноОтлично

Ваша оценка: Пусто Средняя: 3.5 (537 votes)

 • Цветы
 • Растения
Сложность схемы:

0

Оцени оригами: Выберите оценкуПлохоНормальноХорошоЗамечательноОтлично

Ваша оценка: Пусто Средняя: 3.7 (443 голосов)

 • Цветы
 • Растения
 • Салфетки
 • Видео
Сложность схемы:

5

Оцени оригами: Выберите оценкуПлохоНормальноХорошоЗамечательноОтлично

Ваша оценка: Пусто Средняя: 3.7 (3338 votes)

 • Цветы
 • Растения
Сложность схемы:

0

Оцени оригами: Выберите оценкуПлохоНормальноХорошоЗамечательноОтлично

Ваша оценка: Пусто Средняя: 3.5 (2113 votes)

 • Цветы
 • Растения
 • Составные
Сложность схемы:

0

Оцени оригами: Выберите оценкуПлохоНормальноХорошоЗамечательноОтлично

Ваша оценка: Пусто Средняя: 3.6 (463 голосов)

 • Цветы
 • Растения
Сложность схемы:

0

Оцени оригами: Выберите оценкуПлохоНормальноХорошоЗамечательноОтлично

Ваша оценка: Пусто Средняя: 3.5 (330 votes)

 • Цветы
 • Растения
 • Видео
Сложность схемы:

10

Оцени оригами: Выберите оценкуПлохоНормальноХорошоЗамечательноОтлично

Ваша оценка: Пусто Средняя: 3.8 (4792 голосов)

 • Цветы
 • Растения
Сложность схемы:

0

Оцени оригами: Выберите оценкуПлохоНормальноХорошоЗамечательноОтлично

Ваша оценка: Пусто Средняя: 3.4 (565 votes)

 • Цветы
 • Растения
 • Салфетки
Сложность схемы:

4

Оцени оригами: Выберите оценкуПлохоНормальноХорошоЗамечательноОтлично

Ваша оценка: Пусто Средняя: 3.6 (1706 votes)

 • Цветы
 • Растения
 • Модульные
 • Составные
 • Надувные
Сложность схемы:

0

Оцени оригами: Выберите оценкуПлохоНормальноХорошоЗамечательноОтлично

Ваша оценка: Пусто Средняя: 3.6 (5231 голос)

 • Цветы
 • Растения
 • Модульные
 • Составные
 • Надувные
Сложность схемы:

0

Оцени оригами: Выберите оценкуПлохоНормальноХорошоЗамечательноОтлично

Ваша оценка: Пусто Средняя: 3.5 (3014 votes)

Пошаговое руководство по складыванию цветов оригами

Соберите все необходимое, чтобы сделать цветы оригами

Вам понадобятся: бумага для оригами размером 3 на 3 дюйма, точки клея и очистители для труб.

Давай начнем

Для начала положите лист бумаги на рабочую поверхность.

Сделать бриллиант

Переверните бумагу, чтобы она выглядела как ромб.

Сложить

Поднесите нижний угол ромба к верхнему углу ромба и сложите его в треугольник.Проведите ногтем по складке и по всем будущим складкам.

Углы вверх

Начиная с правого нижнего угла, доведите его до верхнего края треугольника и сложите.

Повторите снова

Проделайте то же самое с левой стороной, чтобы получился такой же ромб.

Сложить

Возьмите правую сторону алмаза и сложите ее под углом, чтобы он совпадал с правым нижним краем алмаза.

Зеркальное отражение

Повторите последний шаг еще раз с левой стороны, чтобы сформировать эту форму.

Сквош фолд

Осторожно разверните только что изготовленную сторону и вставьте палец.Это похоже на рожок мороженого. Сдвиньте этот конус.

Плоский конус

Конус теперь плоский.Повторите еще раз с другой стороны, чтобы сделать ее симметричной.

Советы вниз

С обеих сторон загните кончики плоских конусов вот так вниз.

Сложить

Согните плоские конусы пополам к центру ромба, вот так.

Края вместе

Возьмите оригами и склейте две стороны конуса с помощью точки клея.Вы сделали один лепесток. Повторите весь процесс еще 5 раз, чтобы у каждого цветка получилось по шесть лепестков. Соедините шесть лепестков клеевыми точками, чтобы получился один цветок.

Добавить стебли

С помощью точки клея прикрепите очиститель труб между двумя нижними лепестками, чтобы сформировать стержень.Обрежьте трубоочиститель по желанию и добавьте его в сосуд или вазу.

оригами бумажных роз | База данных онлайн-программ Огайо

Аудитория программы

Взрослые

Люди без доступа в интернет / технологии

пенсионеров / резидентов домов престарелых

Подростки

Подростки

Тип программы

Мастера / Ремесленники

Нецифровые занятия на вынос

Краткое описание:
Узнайте, как сложить милые оригами бумажные розы, чтобы сделать украшение, гирлянду или аксессуар.

Инструкции для этой программы:

 1. Как использовать эту программу
  1. Необходимые материалы: В комплекте: 8 листов 6-дюймовой квадратной бумаги для оригами (можно создать любой цвет или схему рисунка), 1 бамбуковая шпажка (можно разрезать их пополам), 8 отрезков цветочной проволоки (разрезать 16-дюймовую цветочную проволоку). пополам, чтобы получились 8-дюймовые стебли), 2 квадрата по шесть дюймов, вырезанных из картонных коробок из-под хлопьев, чтобы сделать защитный сэндвич из бумаги оригами, чтобы бумага оставалась ровной между ними.Я также обнаружил, что бумага и картон для оригами идеально помещаются в закрывающийся пакет для сэндвичей с вырезанной бамбуковой шпажкой. Помещение цветочной проволоки в почтовый конверт отлично сработало, потому что цветочная проволока могла проткнуть все остальное. Затем я поместил все эти предметы в бумажные пакеты для обеда с указаниями для моих наборов для рукоделия Grab & Go. Посетители библиотеки должны будут предоставить чистую пленку.
  2. Необходимая технология (если применимо): Покровителю потребуется доступ к Интернету только в том случае, если он заинтересован в просмотре обучающего видео на YouTube.
  3. Время на планирование: 1 день. Заказывайте расходные материалы в количестве, необходимом для своевременной сборки комплектов.
  4. Время, необходимое для презентации (если применимо): Если вы выполняете очную программу, она не должна занять более часа. Если у вас есть технология, сфокусируйте видеокамеру на своих руках и спроецируйте ее на экран, чтобы участники могли видеть шаги на своем пути. Вы также можете воспроизвести и приостановить видео на YouTube.
  5. Простые инструкции: См. Приложения.

Контактное лицо:
Джули Маршанд
[email protected]
Публичная библиотека Лорейн

Роза-оригами для начинающих

Одним из популярных способов создания красивых оригами считается оригами-роза. Каждая девушка любит цветы, а особенно красивые вариации цветочных изделий.Поэтому написание такой статьи — это особая работа, требующая трепетного отношения и необходимого количества знаний.

Красивые розы оригами для новичка

Эта статья расскажет и покажет, как можно реализовать розы оригами своими руками, используя современные решения и самые интересные варианты схемы. Сделать эту простую фигурку с помощью бумаги не составит особого труда. Наша коллекция фото покажет вам, что может получиться, если использовать схемы для создания такого оригами.Как сделать розу по схеме? Итак, вам будет представлена ​​особая схема сборки, которая поможет вам самостоятельно овладеть необходимыми знаниями. Эта схема была изобретена популярным японским мастером оригами, которого зовут Фумиаки Шингу. Воспользовавшись его инструкциями, вы сможете в короткие сроки воплотить в жизнь свою розу из бумаги. Особенность этой техники в том, что она не требует от своего владельца особых знаний. Всего лишь имея несколько листов бумаги и желание учиться, вы сможете создать действительно дрянную версию своей собственной розы.Воспользовавшись этой схемой несколько раз, вы сможете освоить технику создания розы из оригами самостоятельно, не используя в дальнейшем эту схему. Все благодаря своей простоте и уникальности. Искусство работы с оригами предполагает не только скорость, но и невероятную практичность. Результаты работы Таким образом, вы можете сделать розу-оригами прямо у человека и преподнести подарок, тем самым проявив собственное мастерство и таланты в овладении техникой оригами. Тем не менее, это не очень сложная схема, а значит, вы сможете достаточно быстро освоить необходимые навыки.Схема в народе подсказывает и показывает, как нужно согнуть лист бумаги, в какую сторону повернуть, где согнуть и какими способами лучше обрабатывать свою розу. За очень короткое время вы сможете овладеть этими знаниями и с молниеносной скоростью воссоздать настоящие элементы стиля оригами своими руками. В качестве символики этот подарок подходит больше всего. Ведь роза — настоящий и показательный знак ваших отношений. Роза означает любовь, радость, блаженство и даже благодарность.Таким образом, сделав подарок в виде роз-оригами любому человеку, вы проявите к нему очень приятное отношение. Кроме того, используя эту технику, вы сможете реализовать собственные навыки в стиле оригами и составить композицию в стиле розового оригами, которую можно украсить. Сделать это можно с помощью самых разнообразных цветных украшений, а такая композиция отлично подойдет для красивого и сложного подарка.

Комментарии

комментария

Как сделать розы из бумаги оригами.Оригами розы из бумаги

Роза — нежнейший, ранимый и красивый цветок. Розу называют «королевой цветов». Это цвет любви, нежности, женственности и изящества. Роза — самый эффектный цветок. Никто не может устоять перед магией красоты этих цветов. Ни один мужчина не сможет устоять перед желанием подарить любимой именно эти цветы — розы. Сделать розу из бумаги довольно просто, если следовать несложной инструкции на картинке.

Схема оригами: Роза из бумажки

( Щелкните изображение, чтобы увеличить изображение )

1.Сложите квадратный лист бумаги пополам.

2. Снова сложите полученный прямоугольник пополам.

3. Разверните часть, указанную стрелкой, и выровняйте.

4. Переверните изделие.

5. Разверните часть, указанную стрелкой, и выровняйте.

6. Загните нижние углы к центральной линии.

7. Разверните часть, указанную стрелками, и выровняйте.

8. Сложите пунктирные линии.

9. Переверните изделие.

10.Теперь с этой стороны проделайте то же, что на рисунках 6-8.

11. Сложите, чтобы сложить, и поверните обратно.

12. Сложите и раскройте.

13. Выровняйте, как показано на рисунке.

14. Переверните.

15. Может стоять.

16. Разверните часть, указанную стрелками, затем сложите.

17. Вставьте 4 пальца в центр квадрата, как показано на рисунке.

18. Прокрутите три или четыре раза.

19.Прокрутите три-четыре раза кончиками пальцев по часовой стрелке, как показано на картинке.

20. Сложены восемь лепестков.

21. Красивая роза готова!

Давно хотел сделать оригами из бумаги , роза но не все так просто. Чтобы можно было изучить схему, гладить медленно, гнуть за гнутым, и в результате получаются великолепные цвета — прямо как настоящие.

Возможности древнего искусства безграничны. Получается, что с одного листа бумаги собрана красивая роза.Оптимальный размер — 20х20 см. Выходит небольшой цветок и его удобно собирать.

На первый взгляд вам покажется, что в этом нет ничего сложного, но вам придется присесть на складки и складки, прежде чем вы увидите восхитительный бутон. Но это очень увлекательно!

Оригами роза из бумаги: пошаговая инструкция

Возьмите квадрат 20х20 см красного или любого другого цвета. Согните его по диагонали. Затем сложите пополам, чтобы противоположные стороны сошлись и снова.Разделите ту часть ближе к центру на две равные части, сделав складку. Разверните лист. Повторите то же самое в другом направлении.

Помните: чем лучше вы прогладите складки, тем легче будет на дальнейших этапах работы.

Посмотрите на развернутый лист. Посередине вы можете увидеть три линии, пересекающиеся в центре. Теперь нам нужно выделить их, чтобы тот, что посередине, стал выпуклым.


Уложите формованные грани в одном направлении по очереди. Место стыковки превратите в квадрат, аккуратно разглаживая по плоскости.


Переверните заготовку на другую сторону. Начните гладить квадраты по центру и по диагональным линиям, сгибая каждую четвертую часть листа в одном направлении.Следуйте отмеченным линиям и сверните лепестки роз так, чтобы середина листа была наружу.


Загните концы лепестков внутрь и скрепите один за другим, чтобы получилось твердое дно. Для надежности используйте клей.


Осталось только раскрыть лепестки, аккуратно вынув их из центра розы. Загните внешние лепестки. Оригами роза готова!

Не сомневаюсь, что у вас получилось очень красиво. При желании можно сделать стебель из флористической проволоки и изготовить. В качестве вазы подойдет любая модель из модулей.

Желаю хорошего настроения и успехов в любимом деле! Подпишитесь на новые статьи, чтобы ничего не пропустить!

Оригами роза — одна из самых популярных бумаг оригами. Если вы не знаете, как сделать розу оригами, то на этой странице вы найдете все необходимое, чтобы собрать эту несложную фигурку из бумаги.

На первом фото видно, что получится, если следовать схеме сборки ниже. Вторую фотографию розы оригами сделал один из пользователей нашего сайта.Если у вас есть фотографии собранного вами оригами, присылайте их на Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра у вас должен быть включен javascript.


Монтажная схема

Ниже представлена ​​схема сборки розочек оригами от известного японского мастера оригами Фумиаки Шингу. Если строго следовать инструкции, то сборка розочек оригами не займет много времени, а результат будет таким, как на картинке. Пройдя несколько раз описанную процедуру, вы поймете, как сделать розу оригами быстро и не заглядывая в схему.

Видео мастер-класс

Сбор розы оригами для начинающих может показаться сложной задачей. Поэтому мы рекомендуем вам ввести запрос «оригами роза видео» на крупнейшем видеохостинге YouTube в Интернете. Там вы найдете много разных видео оригами роз, на которых наглядно показаны этапы сборки роз. Надеемся, что после просмотра видео мастер-класса по сборке у вас больше не возникнет вопросов, как сделать розу оригами.

А вот еще хорошее видео, как сделать розу оригами:

Это видео — хороший пример того, как сделать более сложные оригами розы:

Символизм

С точки зрения символизма роза имеет много значений. В большинстве культур роза считается символом красоты, совершенства, радости, любви, блаженства, гордости. В некоторых странах роза считается символом мудрости, тишины, таинственности. Значение символа зависит от сорта розы. Так, например, голубая роза считается символом невозможного.

 • Метод I самый простой
 • Метод II
 • Метод III
 • Метод IV
 • Метод V
 • Роза гофрированная своими руками
 • Оригами Роза Кавасаки (видео)
 • Как сделать розу из салфетки (видео)
 • Роза оригами из салфетки (видео)
 • Как сделать цветы из бумаги

Роза, без сомнения, один из самых красивых цветов в мире, поэтому он очень популярен.

Бумажная роза не менее привлекательна, чем настоящая, и тот факт, что вы сами сделаете красивый цветок , делает розу еще более значимой для человека, которому вы ее дарите.

Научиться сделать розу из бумаги не сложно . Есть много способов сделать это, и о некоторых вы узнаете от нас.

В этом примере вы потратите довольно много времени на розу, но она вам очень понравится. Такие цветы можно использовать как декор в квартире или как символический подарок своими руками.

Вам понадобится:

— плотная бумага

— ножницы

— красивая ваза

1. Из плотной бумаги нужно вырезать квадрат 10х10 см.

* Цвет бумаги зависит от цвета розы, которую вы сделаете.

3. Вырежьте нарисованную спираль.

4. Начните скручивать бумажную спираль, начиная с внешнего конца.

5. Плотно закрутите бутон до конца и приклейте внутренний конец для укрепления конструкции.

Роза готова, и вам нужно приступить к листьям за ней.

Чтобы роза выглядела наряднее, поставьте ее в красивую вазу.

Как сделать розу из бумаги. Метод II


Вам понадобится:

— плотная бумага

— ножницы

— клей (скотч)

1. Сложите лист бумаги формата А4 пополам, а затем еще раз пополам.

2. Теперь нужно разрезать лист на 4 полосы. Для этого разверните его и разрежьте по складкам.

3. Используйте малярную ленту, чтобы скрепить отрезанные полоски вместе концами друг к другу, таким образом получив одну длинную полоску.

4. Полоску, которая у вас получилась, нужно перекрутить так, чтобы получился стержень-хобот (см. Рисунок).

5. Теперь вам нужно сложить остальную часть бумаги пополам, медленно поворачивая ее вокруг центра (см. Рисунок). Продолжайте заворачивать и собирать слои, пока не получите розу.

* При желании вы можете раскрасить розу в свой любимый цвет, если вы сделали ее из белой бумаги.

Как сделать розу. Метод III


Вам понадобится:

— гофрированная бумага (красная и зеленая)

— палка, шпажка или проволока

— карандаш

— ножницы

— флористическая лента или клей

1. Сделайте выкройку в форме сердца. Размер шаблона зависит от размера цветка. В этом примере высота сердца 15 см.

2. Вырежьте узор из 5-6 сердечек.

3. Делаем стебель. Подготовьте 3 проволоки или палку и обмотайте лентой с цветочным рисунком.

* Цветочную ленту можно заменить клеем.

4. Делаем лепестки. Аккуратно растяните бумагу.Верхний край сердечка наматываем на круглую ручку.

Оберните первый лепесток вокруг стебля и закрепите лентой.

Проделайте то же самое с остальными лепестками.

5. Делаем листочки. Подготовьте 3 провода и оберните их крепированной бумагой. Далее к ним нужно приклеить листочки, которые необходимо подготовить заранее.

6. Сделайте чашку из роз. Вырежьте полоску из зеленой гофрированной бумаги.

Прикрепите полоску к основанию чашки липкой лентой (можно заменить на клей).

Прикрепите листья к стеблю. Сделайте один общий стебель и сформируйте его с помощью зеленой крепированной бумаги.

Роза из бумаги. Метод IV


Вам понадобится:

— шаблон для печати

— принтер

— ножницы

— палка, зубочистка, шпажка или проволока

— карандаш

1. Чтобы сделать такую ​​розу из бумаги нужно скачать шаблон цветка

Схема как сделать розу

2. После чего вы распечатали шаблон, вырежьте лепестки и листочки.

* Внимательно посмотрите на шаблон, где все лепестки и листья пронумерованы.

3. Ножницами загните концы лепестков с обеих сторон.

4. Три зеленых листочка, тоже нужно согнуть пополам.

5. Приготовьте зубочистку, тонкую проволоку, палку или шпажку и оберните вокруг нее цифру 1. Используйте клей, чтобы все исправить.

6. Теперь вокруг скрученного лепестка № 1 нужно обернуть лепестки № 2 и 3 и также закрепить клеем.

7. Лепестки 4, 5, 6, 7 нужно склеить, чтобы получилось что-то похожее на шишки (см. Фото).

8. Соберите и склейте все части цветка!

Вы можете найти розы других цветов, перейдя по ссылкам ниже.

1. Розовый цвет

2. Бледно-розовый цвет

3. Белый цвет

4. Бледно-желтый цвет

Розочки из бумаги своими руками. Метод V


Как и предыдущие розы, эта может быть выполнена в любом цвете. В примере показан красный цвет.

1. Подготовьте цветной картон. Нарисуйте на нем спираль. Постарайтесь сделать линию, которую вы проводите от центра к периферии, не ровной, а немного волнистой.

2. Ножницами сделайте надрез по всей нарисованной линии. У вас должно получиться нечто похожее на кожуру очищенного от кожуры яблока.

3. Теперь нужно на карандаш намотать спираль. Постарайтесь намотать плотно, пока не дойдете до середины. После этого карандаш нужно снять, и дать цветку распрямиться.

* Пальцами можно попробовать приоткрыть бумажные лепестки в центральной части.

Роза гофрированная своими руками


Вам понадобится:

— гофрированная бумага (розовая и зеленая)

— ножницы

— проволока (распрямленная канцелярская скрепка или шпажка)

1. Подготовьте розовую или красную гофрированную бумагу и сложите ее несколько раз, сначала по длине, а затем по ширине.

2. Ножницами вырежьте что-нибудь похожее на двойные лепестки в форме сердечек. Таким способом можно сделать сразу 8 лепестков одним вырезом.

* На видео лепестки просто вырезаны из бумаги, но вы можете сначала нарисовать их на ней, а потом вырезать.

4. Теперь из рулона гофрированной бумаги нужно вырезать полоску шириной 3 см (длину выбирайте сами, исходя из видеоурока). Нанесите клей вдоль полосы.

5. На один конец ленты нужно надеть проволоку небольшой длины (можно заменить ее расправленной канцелярской скрепкой или шпажкой) и намотать на нее всю полосу.Таким образом, у вас получится сердцевина розы. Именно к ней вы и дальше будете приклеивать лепестки.

6. Осталось только нанести клей на лепестки и прикрепить их к центральной части.

7. На завершающем этапе зеленой бумаги нужно скрафтить листовки. Для этого зеленую гофрированную бумагу сложите пополам и еще раз пополам, и вырежьте форму лепестков, как показано на видео.

* На видео лента из поролона прижимается к проволоке, а затем проволока вместе с поролоном обматывается зеленой бумагой.

Оригами Роза Кавасаки (видео)


Этот метод изготовления бумажных роз был изобретен Кавасаки, в честь которого он и был назван.

Как сделать розу из салфетки (видео)


Роза оригами из салфетки (видео)


Оригами из бумаги. Изысканная РОЗА — цветок из бумаги, знак особого отношения и любви! Этот цветок — на прекрасное настроение мамы, на 8 марта или в другой праздник! Как сделать розу из бумаги, я подробно расскажу в этом видео.Следите за подробностями! Посмотрите другие мои # мастер-классы оригами #gamejulia: ORIGAMI FLOWERS https://goo.gl/FG7W0O ORIGAMI DECORATION https://goo.gl/RjsniH ем Мы будем друзьями ❤ ВКонтакте — https://vk.com/gamejulia Подписка — https://goo.gl/qC9siv Instagram — https://www.instagram.com/gamejulia/

Настоящими цветами сегодня никого не удивишь, тем более человека с творческим мышлением. Розу оригами лучше сделать из бумаги, получится стильный и очень эффектный подарок.Этим изделием можно украсить открытку или коробку конфет, даже букет невесты — свадебные аксессуары ручной работы сегодня в моде.

Собрать красивую и реалистичную розу непросто, но как приятно будет добиться успеха. Важно начать с более легких схем, постепенно приближаясь к уровню профессионального оригами.

Доступный вариант для новичков

Получившийся цветок не такой объемный, как знаменитая роза Кавасаки, но он отлично подойдет в качестве маленького украшения-сюрприза.

В его основе лежит основная форма «блин». Цветок оригами-роза делается достаточно быстро и доступен даже детям. По его словам, вам нужно использовать двустороннюю бумагу, чтобы модель выглядела цельной.

Алгоритм работы:

У начального квадрата намечаем продольный сгиб, складывая его пополам. Разверните и сделайте поперечный.

Затем в третий раз загибаем уголки у нашей заготовки. Слой бумаги уже достаточно толстый и чтобы модель не развалилась, складки лучше прогладить пальцем.

Бутон готов, теперь ему нужно раскрыть «лепестки». Для этого последовательно сгибаем вершины треугольников каждого слоя. Края «лепестков» накручиваются на карандаш, что придает им естественный вид.

Перейдем к изготовлению листьев. Им понадобится квадрат зеленой бумаги такого же размера, как и для розового бутона.

Делаем базовую форму «воздушного змея». Квадрат дважды загибаем по диагонали и расправляем. Добавляем боковины к намеченной центральной оси сначала в нижней части рисунка, а затем в верхней.

Загните заготовку пополам по продольной оси. Загибаем один из острых углов вверх и расправляем получившийся «кармашек». Аналогичная процедура повторяется с другой стороной.

Осталось приклеить листочки на спинку цветка. Из бумажных роз-оригами несложно сделать оригинальный магнит на холодильник или настенное панно, если делать их в большом количестве.

Цветок из фильма герой

Герой полюбившейся многим зрителям телевизионной драмы «Побег» Майкл Скофилд помимо прочих достоинств умел складывать изящные фигурки оригами.Среди них была роза. После просмотра фильма поклонники захотели сделать то же самое своими руками. В этом нет ничего невозможного. Начнем с основы двойной квадратной формы.

Алгоритм работы:

Лист размером 21х21 см складываем по двум диагоналям, а затем пополам в продольном и поперечном направлениях. Разверните квадрат одной из вершин до себя. Сложите бока в виде «карманов», соедините их по средней линии и разгладьте переднюю и заднюю части заготовки.

Ставим фигуру открытым лицом к себе. «Закройте» его справа, захватив только 2 верхних слоя. В этом случае слева образуется «карман», который следует загнуть, совместив нижний угол выступающей части с верхним углом основания.

Поверните заготовку назад вокруг вертикальной оси. Добавьте верхние слои согласно описанному выше алгоритму. Раскрываем цветок, придерживая отмеченные на фото контрольные точки. В образовавшиеся «чашечки» вкладываем указательный и большой палец и прокручиваем бутон вокруг оси.Сминаем внутреннюю часть, свернутую вверху в тугую трубку, чтобы заготовка не раскрывалась и держала форму.

Лепестки «скручиваются» на проволоке или зубочистке — внешние более сильные, а внутренние очень слабо.

Роза-оригами из серии «Побег» готова. При желании можно сделать для нее стебель из свернутой зеленой бумаги и листьев.

Вы можете сделать розу из бумаги по немного другому шаблону.Это будет выглядеть примерно так:

Тошиказу Кавасаки — всемирно известный теоретик оригами и математик, разработавший множество новаторских бумажных моделей. Он прославился благодаря знаменитой серии роз, построенной по принципу четырехсторонней симметрии с последующим вращением вокруг центральной оси.

Чудесные цветы Кавасаки считаются одной из самых сложных разновидностей оригами. Их сборка требует немалого бумажного опыта, терпения и времени, так как собрать такую ​​красотку за 5 минут не получится.

Как сделать розу оригами от Кавасаки лучше всего изучить в видео-мастерской. Схема может показаться слишком запутанной, особенно для новичков.

Волшебный куб

Оригами — удивительное искусство. Но некоторые модели способны поразить вдвойне, не только красотой, но и неожиданным преображением, больше напоминающим магию. Именно к этим разновидностям относится кубик из розы оригами, созданный американским мастером Джоэлом Сэмпсоном. Простая на первый взгляд геометрическая фигура путем несложных преобразований «расцветает» на наших глазах.

Игрушка состоит из модулей двух цветов — розового (красный, оранжевый, белый) и зеленого. Они представляют собой традиционные для японского бумажного искусства квадраты размером 10х10 см. Потребуются по три модуля обоих оттенков.

Рекомендуется использовать тонкую, но прочную бумагу, например, бумагу с цветным покрытием. Он должен спокойно выдерживать многократные изгибы, так как куб будет закрываться и открываться.

Рассмотреть процесс создания волшебной розы из бумаги поэтапно по следующим схемам:

Но новичкам будет намного удобнее следовать видеоинструкциям.

Модульная роза

«Королева цветов», растущая практически в любом саду, имеет сложную структуру. Неудивительно, что она выполнена в технике оригами, это требует больших усилий. Роза модулей в этом смысле стоит на первом месте. Существует несколько модификаций цветка, но все они построены по единому принципу.

Для роз, представленных в следующем видео, потребуются модули из листа 6х4 см:

 • красный — 476 шт .;
 • зеленый — 32 шт.

Цветы оригами

Важная информация о мерах по безопасному управлению Covid-19

В соответствии с последними правительственными директивами, группы до двух полностью вакцинированных человек будут допущены к посещению наших закрытых аттракционов с 13 октября 2021 года.

Подробнее о нашей консультации по Covid-19 здесь.

Использование штатива для фотосъемки в Tulipmania запрещено.

Чтобы лучше управлять толпой для безопасного передвижения всех посетителей, использование штативов для фотосъемки на главном Цветочном поле в Цветочном куполе запрещено по субботам и воскресеньям. Приносим извинения за доставленные неудобства.

Цветочная фантазия закрыта 9 — 12 ноября 2021 года

Обратите внимание, что «Цветочная фантазия» будет закрыта с 9 по 12 ноября 2021 года. Приносим извинения за причиненные неудобства.

Открытие / закрытие аттракционов и возобновление Garden Rhapsody Обсерватория

Supertree откроется с 14 августа 2021 года, а Детский сад будет закрыт до дальнейшего уведомления.Ежедневные световые и звуковые шоу Garden Rhapsody возобновятся с 20 августа 2021 года, нажмите здесь, чтобы получить дополнительную информацию.

Аудиотуры и операции Auto Rider Услуги

Auto Rider и Audio Tour приостановлены до дальнейшего уведомления.

Нажмите здесь, чтобы увидеть нашу консультацию по COVID-19.

Топ-20 простых идей поделок цветов из бумаги для детей

Занятия рукоделием могут надолго удержать детей в увлечении. Попробуя поделки из бумаги, дети могут проявить свои творческие способности и получить новые навыки. Наряду с изготовлением очаровательных поделок они развивают моторику, когнитивные и эмоциональные навыки. Поскольку он включает в себя вырезание, складывание и соединение кусков бумаги для создания чего-то, это также усиливает их воображение.Если ваш ребенок проявляет интерес к поделкам из бумаги, вот несколько отличных идей, которые он может попробовать.

Идеи поделок из бумажных цветов для детей

Вот список поделок из бумажных цветов, которые ваш ребенок может попробовать:

1. Радужные бумажные цветы

Этот простой цветочный дизайн станет отличным трехмерным рисунком для поделки вашего ребенка.

Что вам понадобится
 • Крафт-бумага 6 разных цветов
 • Клей для рукоделия
 • Ножницы
 • Ручка для рисования
 • Обычный белый лист

Как сделать

 • Нарисуйте на каждой бумаге для поделок круг диаметром 4 см.
 • Вырежьте круглые диски ножницами.
 • Возьмите круг и сложите его пополам, чтобы получился полукруг — из него получится лепесток цветка.
 • Затем сложите оставшиеся круглые диски пополам, чтобы получились полукруги.
 • Нарисуйте карандашом крошечный кружок в середине простого листа — он будет центром цветка.
 • Возьмите шесть лепестков разного цвета и расположите их по кругу так, чтобы кончик каждого лепестка сходился в центре цветка.
 • Приклейте их на место и карандашом для рисования нарисуйте стебель и листья, чтобы завершить цветок.

2. Scribble Art Flowers

Вот как ваш ребенок может рисовать цветы для рисования.

Что вам понадобится
 • 2 чертежный лист
 • Карандаши цветные, мелки, акварель и т. Д.
 • Кисти и вода
 • Ножницы и бусины
Как сделать
 • Позвольте детям рисовать на листе для рисования цветными карандашами или акварелью.
 • Дайте высохнуть, затем нарежьте их на кусочки в форме лепестков.
 • Возьмите простой лист для рисования, вырежьте из него небольшой круг и расположите лепестки так, чтобы вокруг него получился цветок.
 • Склейте их вместе, чтобы получились рисованные цветы.

3. Бумажные тарелки «Цветы»

Бумажные тарелки, оставшиеся после дня рождения, станут отличным материалом для поделок.

Что вам понадобится
 • Тарелки бумажные картонные
 • Акварель
 • Ножницы
 • Клей
 • Палочки для рукоделия
Как сделать
 • Нарисуйте контур вашего любимого цветка на бумажной тарелке.
 • Вырежьте по контуру и удалите остатки бумаги, чтобы получить цветок.
 • Приклейте палочку к задней части центра цветка, чтобы получился стебель.
 • Вырежьте листочки из лишней бумаги и приклейте их к палочке под цветком.
 • Раскрасьте лепестки в любой цвет. Раскрасьте клей-карандаш в коричневый цвет, а листья — в зеленый.

4. Бумажная роза

Идея этой поделки черпает вдохновение в спиральной стружке карандаша, которая скручивается в конус.

Что вам понадобится
 • Красный лист
 • Зеленая соломинка или очистители труб
 • Ножницы
 • Карандаши
Как сделать
 • Карандашом нарисуйте равномерно расширяющуюся спираль на красной бумаге для поделок размером примерно от трех до четырех дюймов.
 • Вырежьте ножницами по контуру спирали так, чтобы она стала похожей на пружину.
 • Прокрутите от внешнего края до центра.
 • Проделайте отверстие в центре, чтобы вставить трубочиститель или соломинку.
 • Нажмите на устройство для очистки труб и позвольте спирали немного развернуться, придав ей форму розы.
5. Лента Sun Flower

Это простой способ сделать красивые подсолнухи.

Что вам понадобится
 • Бумага для рукоделия разноцветная
 • Карандаш
 • Линейка
 • Ножницы
 • Клей для рукоделия
 • Зеленая трубочка для питья
Как сделать
 • Вырежьте круг диаметром 3-5 см, чтобы сформировать головку цветка.
 • Нарежьте полоски разной длины шириной 1 см, чтобы получились лепестки подсолнуха. Из желтого листа сделайте лепестки.
 • Склейте концы каждой полоски вместе, чтобы получилась петля.
 • Плоский склеенный конец лепестков расположите вокруг головы симметрично и склейте.
 • Раскрасьте головку цветка в коричневый цвет.
 • Приклейте соломинку для питья к центру головы, чтобы получился стебель.

6. Бумажные розетки

Они просты в изготовлении и являются отличными декоративными поделками.

Что вам нужно

 • Цветная бумага
 • Клей
 • Резьба
Как сделать
 • Вам понадобится 3 листа бумаги для изготовления одной розетки в зависимости от ее длины.
 • Разрежьте 3 листа на квадраты и начните складывать их от одного конца до другого.
 • Сделайте с одного конца складку шириной 1 см и сложите гармошкой по всей длине.
 • Склейте листы вплотную, чтобы получился один длинный лист со складками.
 • Плотно соберите складки и защипните их в центре. Обвяжите его нитью, чтобы скрепить.
 • Разведите концы и склейте их с каждой стороны, чтобы получилась круглая розетка.

7. Выдвижной бумажный стаканчик Цветы

Pop Out цветы изготавливаются из бумажных стаканчиков, и их может изготовить любой желающий.

Что вам понадобится
 • Стаканы бумажные
 • Мелки, акварель и др.
 • Ножницы
 • Клей для рукоделия
Как сделать
 • Обрежьте края бумажных стаканчиков, чтобы удалить край для питья.
 • Ножницами сделайте несколько надрезов на середине чашки.
 • Разложите разрезанные части, чтобы сформировать лепестки.
 • Раскрасьте лепестки в разные цвета с внутренней стороны.

8. Ромашки из крафт-бумаги

Если вы ищете простые поделки цветов из бумаги для ваших детей , попробуйте поделки ромашек из бумаги. Ромашки можно сделать в кратчайшие сроки.

Что вам понадобится
 • Крафт-бумага (белая или любого другого цвета)
 • Зеленый очиститель труб (опция)
 • Клей для рукоделия
 • Ножницы
Как сделать
 • Нарисуйте ромашки на разноцветной бумаге для поделок.
 • Используйте трафарет для получения идеальных форм и однородности.
 • Разрежьте ножницами по линиям.
 • Вырежьте кружочки поменьше, размером с пуговицу.
 • Поместите кружочки в центр ромашек и приклейте их.

9. Маки войлочные

Сделайте красивые красные маки из фетра. Они красиво смотрятся и добавят стиля вашему дому.

Что вам понадобится
 • Простыни из красно-черного фетра
 • Гибкие трубочки для питья
 • Ножницы
 • Пуговицы
 • Ручка для рисования
 • Клей-расплав
 • Шаблоны с 8 лепестками
 • Крафт-бумага с рисунком
Как сделать
 • Используя шаблон, нарисуйте и вырежьте несколько цветов из красного фетра.
 • Чтобы сделать их более реалистичными, полностью вырежьте один лепесток от кончика до центра цветка.
 • Вырежьте из черного фетра маленькие кружочки, чтобы сформировать центр красных маков. Ножницами вырежьте случайные зигзаги по окружности для реалистичного вида.
 • Приклейте пуговицу к центру черного фетра и, наконец, приклейте ее к центру мака.
 • Приклейте сгибаемый конец соломинки для питья к задней части цветков мака.

10.Обертка для капкейков с цветами

Чтобы сделать эти цветы, вашим детям понадобятся фантики от кексов, ножницы и, конечно же, умение.

Что вам понадобится
 • Разноцветные обертки для кексов
 • Клей для рукоделия
 • Зеленая крафт-бумага
 • Пуговицы
 • Ножницы
 • Черная ручка для рисования
Как сделать
 • Расправьте обертки кексов и нарисуйте контур любого лепестка, который вам нравится.
 • Возьмите несколько пуговиц и приклейте их к центру обертки.
 • Приклейте зеленую полоску (вырезанную из зеленой крафт-бумаги), чтобы сформировать стебель цветов.

11. Вертушка Цветы

Они красочные и забавные в изготовлении.

Что вам понадобится
 • Бумага для рукоделия разноцветная
 • Карандаши и линейка
 • Ножницы
 • Солома
 • Нажимные штифты
 • Застежка для бумаги
Как сделать
 • Возьмите два квадратных листа и нарисуйте на них одинаковые квадраты.Вырежьте два квадрата и нарисуйте по две диагонали на каждом квадрате, используя карандаш и линейку.
 • Отрежьте половину к центру по диагоналям от краев и остановитесь.
 • Соберите четыре угла или вершины вырезанных квадратных вершин к центру и приклейте их.
 • Вставьте штифт в центр.
 • Надавите булавкой на ластик карандаша, но не затягивайте ее слишком сильно, так как это может помешать вращению.
 • Поддуйте края вертушки, чтобы она начала вращаться.

12.Полноцветная роза

Лепестки этих роз неровные, чтобы придать им более естественный вид.

Что вам понадобится
 • Цветная крафтовая бумага
 • Карандаш
 • Ножницы
 • Клей для рукоделия
 • Булавки для бисера
Как сделать
 • Начните с рисования спиралей на листах для поделок, однако спирали не должны располагаться равномерно.
 • Обрежьте спиральный след ножницами, пока не получите катушку из крафт-бумаги.
 • Вверните катушку снаружи внутрь и проткните ее центр булавкой с бисером.

13. Воздушные шары

Эти цветы легко сделать, и они красиво смотрятся.

Что вам понадобится
 • Зеленая, желтая и розовая крафтовая бумага
 • Клей для рукоделия
 • Ножницы / дыроколы
 • Карандаш
Как сделать
 • Начните с рисования воздушных шаров на розовой бумаге для рукоделия и вырежьте их ножницами.В качестве альтернативы вы можете использовать дырокол, чтобы получить воздушные шары одинакового размера.
 • Согните края фигурок шариков тупым краем ножниц, чтобы они больше походили на лепестки.
 • Возьмите желтую бумагу для поделок и вырежьте круг, чтобы получилась цветочная головка.
 • Приклейте сужающийся конец лепестков шарика симметрично по кругу.
 • Сделайте листья и стебель из зеленой поделки, чтобы закончить цветок.

14. Дисковые цветы

Из простых бумажных дисков можно сделать великолепно выглядящие цветы.

Что вам понадобится
 • Бумага для рукоделия разноцветная
 • Круглый пуансон
 • Клей для рукоделия
 • Бусины
Как сделать
 • Вырежьте несколько кружков из крафт-бумаги всех цветов.
 • Используйте один из дисков в качестве основы и аккуратно расположите 5 дисков вокруг основания так, чтобы они немного перекрывали друг друга, создавая симметричный цветочный узор.
 • Склейте эти диски между собой и дополнительно приклейте бусинку в центре, чтобы придать цветку законченный вид.

15. Отпечатки рук Лилии

Ваши дети будут весело лепить лилии-отпечатки рук.

Что вам понадобится
 • Крафт-бумага листы разного цвета
 • Соломинки для питья
 • Сердцевина из тканевой бумаги
 • Ножницы
 • Карандаши
 • Клей для рукоделия
Как сделать
 • Обведите руку ребенка по разноцветной бумаге для рукоделия.
 • Вырежьте слепок руки ножницами и раскатайте его в вертикальном направлении.
 • Согните пальцы каждого рулета, чтобы цветок распустился.
 • Приклейте один конец выреза к трубочке для питья.
 • Ваш отпечаток лилии готов.

16. Цветы из тканевой бумаги

Возможно, вашим детям потребуется время, чтобы сделать цветы из папиросной бумаги, но будьте уверены, результат будет прекрасным.

Что вам понадобится
 • Картон белый
 • Зеленая и розовая папиросная или крепированная бумага
 • Клей для рукоделия
 • Ножницы
Как сделать
 • Нарисуйте на листе картона выкройку цветка в комплекте со стеблем и листьями и вырежьте его.
 • Разрежьте розовую и зеленую салфетки на несколько маленьких кусочков и сморщите их.
 • Нанесите клей на картонный цветок.
 • Приклейте сморщенные салфетки так, чтобы покрыть всю поверхность.

17. Сердце лепестков цветов

Сердечки из лепестков цветов выглядят красиво, их можно изготовить в кратчайшие сроки. Вот как ваши дети могут их сделать!

Что вам понадобится
 • Цветной лист для рукоделия
 • Пунш в форме сердца
 • Клей
 • Ножницы
Как сделать
 • Используйте дырокол в форме сердца, чтобы вырезать лепестки из цветной бумаги.
 • Аккуратно сложите каждое сердечко вертикально.
 • Склейте 5 или 6 лепестков вместе у их основания, чтобы получился цветок.
 • По центру приклеиваем бусинку.

18. Папиросная бумага Pom-Pom Flowers

Из салфетки можно сделать пушистые помпоны.

Что вам понадобится
 • Салфетки
 • Очиститель труб, цветочная проволока
 • Ножницы
 • Соломинки для питья
 • Клей для рукоделия
Как сделать
 • Возьмите от 6 до 7 папиросных бумаг одного размера и сложите их друг на друга.
 • Сделайте из пучка складку шириной 2 см и сложите гармошкой, обрежьте ножницами лишнюю бумагу и края.
 • Сложите по центру и оберните цветочной проволокой вокруг сгиба.
 • Осторожно распределите каждый слой, чтобы сформировать лепестки.
 • Прикрепите соломинку к нижнему концу, чтобы закончить цветок.

19. Бумажная ваза для цветов

Из этих простых бумажных цветов легко сделать красивую вазу.

Что вам понадобится
 • Цветная крафтовая бумага
 • Соломинки для питья
 • Ножницы
 • Клей
Как сделать
 • Возьмите цветную бумагу для рукоделия и сделайте разные цветы с помощью трафаретов или штампов.
 • Используйте соломинку для питья как стебли и приклейте к ней каждый цветок.
 • Разместите разные цветы по размеру и поместите в красивую вазу.

20. Лайнер для кексов «Цветы»

Эти простые цветы — одни из самых красивых, и ваш ребенок будет весело их мастерить.

Что вам понадобится
 • Формы для кексов разного цвета
 • Карандаши
 • Ножницы
Как сделать
 • Сложите круглый вкладыш для кекса, чтобы получился полукруг, и снова сложите его, чтобы получился сектор. Чем больше складок, тем больше лепестков.
 • Карандашом нарисуйте дугу вдоль основания сектора.
 • Вырежьте по дуге и разверните бумагу, чтобы раскрыть цветок.

Некоторые из самых красивых бумажных цветов можно сделать из самых простых доступных материалов. Обладая творческими способностями и навыками, вы можете сделать занятия искусством интересными для детей и помочь им развить свои творческие способности.

Также читают:

Идеи для творчества из мусора для детей
Поделки из пластиковых бутылок для детей
Идеи для поздравительных открыток для детей

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.